Maďarčina-Angličtina slovník »

ügy znamená v Angličtina

MaďarčinaAngličtina
ügy [~et, ~e, ~ek] főnév

case [cases]◼◼◼noun
[UK: keɪs] [US: ˈkeɪs]
Case solved! = Letudva az ügy.

matter [matters]◼◼◼noun
[UK: ˈmæ.tə(r)] [US: ˈmæ.tər]

issue [issues]◼◼◼noun
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]
Human rights is a global issue that requires attention. = Az emberi jogok egy globális ügy, amely figyelmet igényel.

cause [causes]◼◼◻noun
[UK: kɔːz] [US: ˈkəz]
The cause isn't dead. = Az ügynek még nincs vége.

business◼◼◻noun
[UK: ˈbɪz.nəs] [US: ˈbɪz.nəs]
It's business. = Ez üzleti ügy.

affair [affairs]◼◼◻noun
[UK: ə.ˈfeə(r)] [US: ə.ˈfer]
It was a strange affair. = Furcsa ügy volt.

thing [things]◼◼◻noun
[UK: ˈθɪŋ] [US: ˈθɪŋ]
The most important thing for politicians in Brussels is LGBTQ+. = A brüsszeli politikusok legfontosabb ügye az LMBTQ.

go [goes]◼◼◻noun
[UK: ɡəʊ] [US: ˈɡoʊ]
What are we going to do about it? = Mit fogunk tenni az ügyben?

matter of◼◼◻noun

arrangement [arrangements]◼◼◻noun
[UK: ə.ˈreɪndʒ.mənt] [US: ə.ˈreɪndʒ.mənt]

proceeding [proceedings]◼◼◻noun
[UK: prə.ˈsiːd.ɪŋ] [US: prə.ˈsiːd.ɪŋ]

transaction [transactions]◼◼◻noun
[UK: træn.ˈzæk.ʃn̩] [US: træn.ˈzæk.ʃn̩]

proposition [propositions]◼◻◻noun
[UK: ˌprɒ.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌprɑː.pə.ˈzɪʃ.n̩]

What's the matter?◼◻◻noun
[UK: ˈwɒts ðə ˈmæ.tə(r)] [US: ˈhwʌts ðə ˈmæ.tər]

prop (proposition) [props]◼◻◻noun
[UK: prɒp] [US: ˈprɑːp]

shebangnoun
[UK: ʃɪ.ˈbæŋ] [US: ʃɪ.ˈbæŋ]

ügy ismertetése

opening statement◼◼◼

ügy jogossága

merits of a case[UK: ˈme.rɪts əv ə keɪs] [US: ˈme.rəts əv ə ˈkeɪs]

ügy lezárva

case closed◼◼◼

Ügy lezárva. kifejezés

I rest my case.◼◼◼phrase

ügy lényege

merits of a case[UK: ˈme.rɪts əv ə keɪs] [US: ˈme.rəts əv ə ˈkeɪs]

nub of the matter[UK: nʌb əv ðə ˈmæ.tə(r)] [US: ˈnəb əv ðə ˈmæ.tər]

ügy magva

nub of the matter[UK: nʌb əv ðə ˈmæ.tə(r)] [US: ˈnəb əv ðə ˈmæ.tər]

ügy megalapozottsága

merits of a case[UK: ˈme.rɪts əv ə keɪs] [US: ˈme.rəts əv ə ˈkeɪs]

ügy nélküli melléknév

brieflessadjective
[UK: ˈbriː.flɪs] [US: ˈbriː.flɪs]

ügy pro és kontrája

merits of a case[UK: ˈme.rɪts əv ə keɪs] [US: ˈme.rəts əv ə ˈkeɪs]

ügy érdeme

merits of a case◼◼◼[UK: ˈme.rɪts əv ə keɪs] [US: ˈme.rəts əv ə ˈkeɪs]

ügy érdemleges tárgya

merits of a case[UK: ˈme.rɪts əv ə keɪs] [US: ˈme.rəts əv ə ˈkeɪs]

ügybe bele nem kevert melléknév

unentangledadjective
[UK: ˌʌnɪnˈtæŋgld ] [US: ʌnɛnˈtæŋgəld ]

ügybe meggondolatlanul beleugrik (átv)

rush into an affair[UK: rʌʃ ˈɪn.tə ən ə.ˈfeə(r)] [US: ˈrəʃ ˌɪn.ˈtuː ˈæn ə.ˈfer]

ügyben

in re◼◼◼[UK: ɪn riː] [US: ɪn ˈreɪ]

ügyben való segítség fejében való részesség főnév

champertynoun
[UK: ˈtʃæm.pɜː.tɪ] [US: ˈtʃæm.pʌr.tiː]

ügybuzgalom főnév

tautness◼◼◼noun
[UK: ˈtɔːt.nəs] [US: ˈtɔːt.nəs]

sedulitynoun
[UK: sɪ.ˈdjuː.lɪ.tɪ] [US: sɪ.ˈduː.lɪ.tiː]

sedulousnessnoun
[UK: sˈedjʊləsnəs] [US: sˈedʒuːləsnəs]

ügybuzgó melléknév

sedulous [sedulouser, sedulousest]adjective
[UK: ˈse.djʊ.ləs] [US: ˈse.djʊ.ləs]

taut [tauter, tautest]adjective
[UK: tɔːt] [US: ˈtɒt]

ügybuzgóan előrefurakodik

bustle forward[UK: ˈbʌs.l̩ ˈfɔː.wəd] [US: ˈbʌs.l̩ ˈfɔːr.wərd]

ügye van (valakivel)

have dealings with (somebody)[UK: həv ˈdiː.lɪŋz wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: həv ˈdiː.lɪŋz wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

ügyefogyott melléknév

helpless◼◼◼adjective
[UK: ˈhel.pləs] [US: ˈhel.pləs]

12

História vyhľadávania