Maďarčina-Angličtina slovník »

áthatol meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
áthatol ige

penetrate [penetrated, penetrated, penetrating, penetrates]◼◼◼ verb
[UK: ˈpe.nɪ.treɪt] [US: ˈpe.nə.ˌtret]

permeate [permeated, permeated, permeating, permeates]◼◼◻ verb
[UK: ˈpɜː.mɪeɪt] [US: ˈpɝː.mi.ˌet]

needle [needled, needled, needling, needles]◼◼◻ verb
[UK: ˈniːd.l̩] [US: ˈniːd.l̩]

shoot [shot, shot, shooting, shoots]◼◻◻ irregular verb
[UK: ʃuːt] [US: ˈʃuːt]

break through verb
[UK: breɪk θruː] [US: ˈbreɪk θruː]

come through verb
[UK: kʌm θruː] [US: ˈkəm θruː]

empierce verb
[UK: empˈiəs] [US: empˈɪrs]

get through verb
[UK: ˈɡet θruː] [US: ˈɡet θruː]

pierce through verb
[UK: pɪəs θruː] [US: ˈpɪrs θruː]

plough through verb
[UK: plaʊ θruː] [US: ˈplaʊ θruː]

repass verb
[UK: ri.ˈpæs] [US: ri.ˈpæs]

áthatol (vmn) ige

percolate [percolated, percolated, percolating, percolates]◼◼◼ verb
[UK: ˈpɜːk.ə.leɪt] [US: ˈpɝːk.ə.ˌlet]

soak [soaked, soaked, soaking, soaks]◼◼◻ verb
[UK: səʊk] [US: soʊk]

compenetrate verb
[UK: kəmpˈenɪtrˌeɪt] [US: kəmpˈenɪtrˌeɪt]

áthatolhatatlan melléknév

impenetrable◼◼◼ adjective
[UK: ɪm.ˈpe.nɪ.trəb.l̩] [US: ˌɪm.ˈpe.nə.trəb.l̩]

impervious◼◼◻ adjective
[UK: ɪm.ˈpɜː.vɪəs] [US: ˌɪm.ˈpɝː.viəs]

impermeable◼◼◻ adjective
[UK: ɪm.ˈpɜː.mɪəb.l̩] [US: ɪm.ˈpɝː.mɪəb.l̩]

impassable◼◼◻ adjective
[UK: ɪm.ˈpɑː.səb.l̩] [US: ˌɪm.ˈpæ.səb.l̩]

solid◼◼◻ adjective
[UK: ˈsɒ.lɪd] [US: ˈsɑː.ləd]

inscrutable◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈskruː.təb.l̩] [US: ˌɪn.ˈskruː.təb.l̩]

inpenetrable◼◻◻ adjective
[UK: ˈɪnpənˌetrəbəl] [US: ˈɪnpənˌetrəbəl]

untraversable◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌnˈtrævə(ː)səbl ] [US: ʌnˈtrævərsəbl ]

imperviable adjective
[UK: ɪmpˈɜːviəbəl] [US: ɪmpˈɜːvɪəbəl]

unpenetrable adjective

deep [deeper, deepest]◼◼◻ adjective
[UK: diːp] [US: ˈdiːp]

áthatolhatatlan bozót főnév

chaparral noun
[UK: ˌʃæ.pə.ˈræl] [US: ˌʃæ.pə.ˈræl]

áthatolhatatlan sötétség

dense darkness[UK: dens ˈdɑːk.nəs] [US: ˈdens ˈdɑːrk.nəs]

áthatolhatatlan vértezet

armour of proof[UK: ˈɑː.mə(r) əv pruːf] [US: ˈɑːr.mər əv ˈpruːf]

proof armour[UK: pruːf ˈɑː.mə(r)] [US: ˈpruːf ˈɑːr.mər]

áthatolhatatlanság főnév

impenetrability◼◼◼ noun
[UK: ɪm.ˈpe.nɪ.trəb.l̩] [US: ɪm.ˈpe.nɪ.trəb.l̩]

imperviousness◼◼◻ noun
[UK: ɪmˈpɜːvjəsnəs ] [US: ɪmˈpɜrviəsnəs ]

impassableness noun
[UK: ɪmˈpɑːsəblnəs ] [US: ɪmˈpæsəbəlnəs ]

impenetrableness noun
[UK: ɪmˈpɛnɪtrəblnəs ] [US: ɪmˈpɛnətrəbəlnəs ]

inpenetration noun
[UK: ˌɪnpənɪtrˈeɪʃən] [US: ˌɪnpənɪtrˈeɪʃən]

inscrutability noun
[UK: ɪn.ˈskruː.təb.l̩] [US: ɪn.ˈskruː.təb.l̩]

inscrutableness noun
[UK: ɪnˈskruːtəblnəs ] [US: ɪnˈskrutəbəlnəs ]

áthatolható melléknév

penetrable◼◼◼ adjective
[UK: ˈpe.nɪ.trəb.l̩] [US: ˈpe.nɪ.trəb.l̩]

passable◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɑː.səb.l̩] [US: ˈpæ.səb.l̩]

áthatolható (permeabilis) melléknév

permeable◼◼◼ adjective
[UK: ˈpɜː.mɪəb.l̩] [US: ˈpɝː.miəb.l̩]

áthatolhatóság főnév

penetrability [penetrabilities]◼◼◼ noun
[UK: ˌpe.nɪ.trə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌpe.nɪ.trə.ˈbɪ.lɪ.ti]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina