Französisch-Englisch Wörterbuch »

naturellement bedeutet auf Englisch

FranzösischEnglisch
naturellement adverbe

naturally◼◼◼(in a natural manner)
adverb
[UK: ˈnæt.ʃrə.li] [US: ˈnæ.tʃə.rə.li]
It happened naturally. = Ceci est arrivé naturellement.

of course◼◼◻(naturally)
adverb
[UK: əv kɔːs] [US: əv ˈkɔːrs]