Französisch-Englisch Wörterbuch »

donner en retour bedeutet auf Englisch

FranzösischEnglisch
donner en retour verbe

reciprocate [reciprocated, reciprocating, reciprocates](to mutually give and take something; to interchange)
verb
[UK: rɪ.ˈsɪ.prək.eɪt] [US: rə.ˈsɪ.prəˌket]