Francúzština-Nemčina slovník »

examiner znamená v Nemčina

FrancúzštinaNemčina
examiner

unterforschen

examiner verbe

ausforschen [forschte aus; hat ausgeforscht] Verb

erforschen [erforschte; hat erforscht] Verb
v

examinieren [examinierte; hat examiniert] Verb

forschen [forschte; hat geforscht] (Akkusativ) Verb
v

inspizieren [inspizierte; hat inspiziert] Verb
v

nachsehen [sah nach; hat nachgesehen] Verb
v

prüfen [prüfte; hat geprüft] (auf +AKK) Verb
v

untersuchen [untersuchte; hat untersucht] Verb
v