Englisch-Spanisch Wörterbuch »

balearic islands bedeutet auf Spanisch

EnglischSpanisch
Balearic Islands (group of Mediterranean islands)
proper noun
[UK: beɪlˈarɪk ˈaɪləndz]
[US: beɪlˈærɪk ˈaɪləndz]

Balearesproper noun
{f-Pl}

Islas Balearesproper noun
{f-Pl}