Englisch-Dothraki Wörterbuch »

ghost, adult whose body was not burned bedeutet auf Dothraki

EnglischDothraki
ghost, adult whose body was not burned noun

leinoun
[lei]