Deutsch-Polnisch Wörterbuch »

richtig bedeutet auf Polnisch

DeutschPolnisch
richtig [richtiger; am richtigsten] Adjektiv

słusznyadjective
taki, który jest odpowiedni, spełnia określone warunki

właściwyadjective
taki, który jest odpowiedni, spełnia określone warunki

richtig [richtiger; am richtigsten] Adverb

prawidłowoadverb

aufrichtig [aufrichtiger; am aufrichtigsten] Adjektiv

odkrytyadjective
taki, który nie ma przykrycia

prostolinijnyadjective
postępujący w sposób uczciwy, szczery i otwarty; (także, też): świadczący o takich cechach

aufrichtig [aufrichtiger; am aufrichtigsten] Adverb

serdecznieadverb
naprawdę, całkowicie, bardzo

szczerzeadverb
od: szczery

unaufrichtig [unaufrichtiger; am unaufrichtigsten] Adjektiv

nieszczeryadjective
pozbawiony szczerości, fałszywy

aufrichtig | ehrlich Adjektiv

szczeryadjective
dotyczący szczerości; taki, który mówi prawdę; wyraża się szczerze, nie ukrywa tego, co myśli i czuje

die Aufrichtigkeit [der Aufrichtigkeit; die Aufrichtigkeiten] Substantiv

prawdomównośćnoun

benachrichtigen | mitteilen Verb

donosićverb
powiadamiać o czymś

die Benachrichtigung [der Benachrichtigung; die Benachrichtigungen] Verb

dostrzegaćverb
zwracać uwagę na coś, zauważać coś

die Benachrichtigung [der Benachrichtigung; die Benachrichtigungen] Substantiv

zawiadomienienoun
wypowiedź pisemna zawiadamiająca (pismo, list);

berichtigen | beseitigen Verb

korygowaćverb
usuwać niedokładności

berichtigen | korrigieren | zurechtmachen Verb

poprawiaćverb
usuwać błędy, np. z tekstu

berichtigen | richtig stellen Verb

prostowaćverb
dokonywać korekty; usuwać pomyłki, wady

die Berichtigung [der Berichtigung; die Berichtigungen] Substantiv

karcenienoun
wyrażanie dezaprobaty względem osoby

das sagt der Richtige

przyganiał kocioł garnkowi, a sam smolinie powinno się pouczać innych ani wytykać im błędów, jeśli samemu nie jest się bez wad

Ehrlichkeit | Aufrichtigkeit Substantiv

szczerośćnoun
cecha tego, kto jest szczery

gelegen | gerade richtig | zu gelegen Stunde | zu richtig Zeit Adverb

w poręadverb
we właściwej chwili, w odpowiednim momencie

Korrektheit | Richtigkeit Substantiv

poprawnośćnoun
zgodność z normami

die Unaufrichtigkeit [der Unaufrichtigkeit; die Unaufrichtigkeiten] Substantiv

nieszczerośćnoun
cecha tego, co nieszczere; cecha tego, kto jest nieszczery

unrichtig | falsch Adjektiv

błędnyadjective
zawierający błąd, niewłaściwy, niepoprawny

Verbesserung | Korrektur | Berichtigung Substantiv

poprawanoun
zmiana stanu czegoś na lepszy; ulepszenie, poprawienie