Deutsch-Polnisch Wörterbuch »

rechts bedeutet auf Polnisch

DeutschPolnisch
rechts konservativ Adjektiv

prawy(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) prawicowy, konserwatywny
adjective

rechts | recht Adjektiv

prawyadjective
znajdujący się po przeciwnej stronie ciała człowieka w stosunku do tej, gdzie jest serce

der Rechtschreibfehler [des Rechtschreibfehlers; die Rechtschreibfehler] Substantiv

błąd ortograficznynoun
błąd w pisowni – niewłaściwe napisanie wyrazu, niezgodne z przyjętymi dla danego języka normami ortograficznymi;

Rechtschreibung | Orthographie Substantiv

ortografianoun
zbiór umownych przepisów regulujących sposób posługiwania się systemem pisma, normalizowanych i przystosowywanych do danego języka

der Rechtsextremismus [des Rechtsextremismus; —] Substantiv

skrajna prawica(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) termin określający osoby, ugrupowania głoszące idee prawicowe charakteryzujące się skrajnym programem lub radykalnymi metodami działania;
noun

die Rechtsfolge [der Rechtsfolge; die Rechtsfolgen] Substantiv

skutek prawny(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) następstwo prawne, regulowane przez określone normy prawne, pojawiające się po zaistniałym fakcie prawnym;
noun

das Rechtsgeschäft [des Rechtsgeschäft(e)s; die Rechtsgeschäfte] Phrase

czynność prawnaphrase

rechtsgängig Adjektiv

prawoskrętnyadjective
obrócony / obracający się w prawą stronę

die Rechtshandlung [der Rechtshandlung; die Rechtshandlungen] Phrase

akt prawnyphrase

der Rechtshänder [des Rechtshänders; die Rechtshänder] Substantiv

praworęcznynoun
osoba praworęczna (1.1)

Rechtshänderin

praworęczna

rechtshändig Adjektiv

praworęcznyadjective
posługujący się głównie prawą ręką

rechtskräftig Adjektiv

prawomocny(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) posiadający moc prawną
adjective

Rechtssetzung Substantiv

normotwórstwo(rzadki, rzadko używany) ustanawianie norm, prawideł, wytycznych (i tym podobne, i temu podobne)
noun

rechtsverbindlich

prawnie wiążący

die Rechtswissenschaft [der Rechtswissenschaft; die Rechtswissenschaften] Substantiv

jurysprudencjanoun
nauka lub znajomość prawa

prawoznawstwo(naukoznawstwo, nauka, naukoznawczy, naukowy) (prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) ogół wiedzy o prawie
noun

Advokat | Anwalt | Rechtsanwalt | anwaltlich Adjektiv

adwokackiadjective
związany z adwokatem lub adwokaturą

als Rechtsanwalt tätig sein Verb

prekonizować(kościelny) mianować biskupa lub kardynała
verb

Anwalt | Rechtsanwalt Substantiv

adwokat(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) prawnik udzielający porad i prowadzący sprawy klientów w sądzie;
noun

außen | rechts Adjektiv

prawy(krawiectwo) (o stronie tkaniny, odzieży): przeznaczony do noszenia na danej stronie
adjective

geltend | rechtswirksam Adjektiv

obowiązującyadjective
który ma moc prawną

Gesetzeslücke | Rechtslücke Substantiv

luka w prawienoun
brak odpowiedniego przepisu prawnego, lub istnienie przepisu, który nie jest taki, jaki być powinien;

gesetzwidrig | ungesetzlich | rechtswidrig | widerrechtlich Adjektiv

bezprawny(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) niezgodny z przepisami prawa
adjective

das Gewohnheitsrecht [des Gewohnheitsrechts; —] Substantiv

prawo zwyczajowe(socjologia, socjologiczny) zbiór stosowanych norm prawnych ukształtowanych w toku historii i uważanych przez jakąś społeczność lub grupę za obowiązujące;
noun

das Jagdrecht [des Jagdrechts; die Jagdrechte] Phrase

prawo łowieckiephrase

Jurist | Rechtswissenschaftler Substantiv

prawnik(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) osoba mająca wykształcenie prawnicze
noun

Juristin | Rechtsanwältin Substantiv

prawniczkanoun
kobieta prawnik

nach rechts

na prawo

w prawo

Verteidiger | Rechtsanwalt Substantiv

obrońca(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) osoba, której pracą jest obrona interesów oskarżonego podczas sprawy karnej
noun

zurechtschneiden

docinać

das öffentliches Recht [des öffentlichen Rechts; —] Substantiv

prawo publiczne(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) gałąź prawa zawierająca normy prawne, których zadaniem jest ochrona interesu publicznego;
noun