Deutsch-Polnisch Wörterbuch »

pseudo-krupp bedeutet auf Polnisch

DeutschPolnisch
Pseudocode Substantiv

pseudokod(informatyka, informatyczny) sposób zapisu algorytmu w sposób czytelny dla człowieka, zwykle z zachowaniem struktury właściwej językom programowania;
noun

Kruppe | Hinterteil Substantiv

zad(anatomia, anatomiczny) tylna część tułowia czworonożnego zwierzęcia
noun