Deutsch-Polnisch Wörterbuch »

normal bedeutet auf Polnisch

DeutschPolnisch
das normal [des Normals; die Normale] Adjektiv

normalny(chemia, chemiczny) odnoszący się do stężenia normalnego, określający stężenie normalne
adjective

normalnyadjective
zgodny z normą, uchodzący za taki, jaki powinien być

das normal [des Normals; die Normale] Adverb

normalnieadverb
w sposób normalny, standardowo

normalisieren [normalisierte; hat normalisiert] Verb

normalizowaćverb
doprowadzać do normalnego stanu

die Normalisierung [der Normalisierung; die Normalisierungen] Substantiv

normalizacjanoun
doprowadzenie czegoś do normalnego stanu

normalizacjanoun
opracowanie i wprowadzenie norm w zakresie danych czynności

die Normalität [der Normalität; —] Substantiv

normalnośćnoun
cecha tego, co normalne; brak dziwactw

stężenie normalne(chemia, chemiczny) liczba gramorównoważników substancji w roztworze odniesiona do jednostki objętości;
noun

Abnormalität Substantiv

anormalnośćnoun
cecha tego, co anormalne; cecha tych, którzy są anormalni

durchschnittlich | gewöhnlich | normal | ordentlich Adjektiv

przeciętnyadjective
niczym się nie wyróżniający, zwykły, nie wykraczający poza przeciętną

Max Mustermann | Otto Normalverbraucher Substantiv

Jan Kowalskinoun
ktoś typowy, przeciętny, anonimowy obywatel

Otto Normalbürger Substantiv

przeciętny zjadacz chlebanoun
ktoś typowy, przeciętny, anonimowy obywatel

sich normalisieren Verb

normalizowaćverb
powracać do normalnego stanu

unnormal Adverb

anormalnieadverb
w sposób anormalny

nienormalnieadverb
w sposób nienormalny