Deutsch-Polnisch Wörterbuch »

genau bedeutet auf Polnisch

DeutschPolnisch
genau | akkurat Adjektiv

dokładnyadjective
o człowieku: robiący coś starannie

genau | eben

właśnie…potwierdzająca słuszność przypuszczenia zawartego w pytaniu rozmówcy

genau | präzise | akkurat Adjektiv

dokładnyadjective
wykonany z dużą starannością

genau | trefflich Adjektiv

celnyadjective
będący w celu, trafiający do celu

die Genauigkeit [der Genauigkeit; —] Substantiv

dokładnośćnoun
cecha tego, co dokładne

dokładnośćnoun
staranność, dbałość

die Genauigkeit [der Genauigkeit; —] Adjektiv

schludnyadjective
porządny, zadbany, czysty

Genauigkeit | Sorgfalt Substantiv

starannośćnoun
cecha bycia starannym

ungenau [ungenauer; am ungenausten] Adjektiv

nieprecyzyjnyadjective
pozbawiony precyzji, niedokładny, nieścisły

ungenau [ungenauer; am ungenausten] Adverb

niedokładnieadverb
w sposób niedokładny

detailgenau Adjektiv

drobnoziarnistyadjective
złożony z drobnych ziarenek, cząstek, zawierający drobne ziarna

flüchtig | ungenau | vage Adjektiv

niedokładnyadjective
niezawierający wielu elementów

oberflächlich | ungenau Adjektiv

niedokładnyadjective
wykonujący coś bez dbałości o dokładność

präzise | genau | akkurat Adverb

dokładnieadverb
w sposób dokładny, precyzyjny, staranny; z dbałością o szczegóły

treu | genau | exakt Adjektiv

wiernyadjective
o kopii, tłumaczeniu itp.: dokładny, ścisły