Deutsch-Holländisch Wörterbuch »

rang bedeutet auf Holländisch

DeutschHolländisch
der Rang [des Rangs, des Ranges; die Ränge] Substantiv

graad [graden]m

rangm

standm

statusm

ringen [rang; hat gerungen] (um +AKK) Verb

kampenv

twijnenv

verbuigenv

verdraaienv

vertrekkenv

verwringenv

worstelenv

wringenv

der Andrang [des Andrang(e)s; —] Substantiv

aandrangm

aandriftm

drangm

impulsm

opwellingm

stuwingm

arrangieren [arrangierte; hat arrangiert] Verb

aanrichtenv

arrangerenv

ordenenv

regelenv

terechtbrengenv

der das Bumerang [des Bumerangs, des Bumerangs, des Bumeranges, des Bumeranges; die Bumerangs, die Bumerange] Substantiv

boemerangm

der Drang [des Dranges, des Drangs; die Dränge] Substantiv

drangm

drukm

hunkeringm

knelm

pressiem

zuchtm

dringen [drang; hat/ist gedrungen] Verb

douwenv

dringenv

duwenv

forcerenv

opdringenv

stotenv

andringen [drang an; ist angedrungen] Verb

aandringenwerkwoord

eindringen [drang ein; ist eingedrungen] (in +AKK) Verb

binnendringenv

doordringenv

doorstotenv

12