Angličtina-Ruščina slovník »

fellow znamená v Ruščina

AngličtinaRuščina
fellow [fellows] ((informal) male person; used as a familiar term of address to a man)
noun
[UK: ˈfe.ləʊ]
[US: ˈfelo.ʊ]

малыйnoun
{m}

мужикnoun
{m}

пареньnoun
{m}

чувакnoun
{m}

fellow [fellows] (companion; comrade, see also: companion; comrade)
noun
[UK: ˈfe.ləʊ]
[US: ˈfelo.ʊ]

компаньонnoun
{m}

компаньонкаnoun
{f}

товарищnoun
{m}

fellow [fellows] (equal in character, power, rank, etc.)
noun
[UK: ˈfe.ləʊ]
[US: ˈfelo.ʊ]

ровняnoun
{f}

fellow [fellows] (object which is associated with another object)
noun
[UK: ˈfe.ləʊ]
[US: ˈfelo.ʊ]

параnoun
{f}

fellow [fellows] (person living at the same time, or about the same age as another)
noun
[UK: ˈfe.ləʊ]
[US: ˈfelo.ʊ]

ровесникnoun
{m}

современникnoun
{m}

fellow citizen (citizen of one's country or city)
noun

согражданинnoun
{m}

согражданкаnoun
{f}

fellow traveller (one who travels together with another)
noun
[UK: ˈfe.ləʊ ˈtræ.vlə(r)]
[US: ˈfelo.ʊ ˈtræ.və.lər]

попутчикnoun
{m}

попутчицаnoun
{f}

спутникnoun
{m}

спутницаnoun
{f}

fellowship [fellowships] (A feeling of friendship)
noun
[UK: ˈfe.ləʊ.ʃɪp]
[US: ˈfelo.ʊ.ʃɪp]

дружбаnoun
{f}

fellowship [fellowships] (Company of people that shares the same interest or aim)
noun
[UK: ˈfe.ləʊ.ʃɪp]
[US: ˈfelo.ʊ.ʃɪp]

братствоnoun
{n}

содружествоnoun
{n}

сообществоnoun
{n}

товариществоnoun
{n}

strange bedfellows (unusual combination or political alliance)
noun

неожиданные союзникиnoun
{Pl}

странные компаньоныnoun
{Pl}

História vyhľadávania