Angličtina-Maďarčina slovník »

seizure znamená v Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
seizure [seizures] noun
[UK: ˈsiː.ʒə(r)]
[US: ˈsiː.ʒər]

roham (betegségé)◼◼◼főnévThe patient experienced a seizure, characterized by sudden, uncontrolled movements. = A beteg rohamot élt át, amit hirtelen, ellenőrizetlen mozgások jellemeztek.

lefoglalás◼◼◼főnévThe court ordered the seizure of the defendant's assets to cover financial liabilities. = A bíróság elrendelte a vádlott vagyonának lefoglalását a pénzügyi kötelezettségek fedezése érdekében.

elkobzás◼◼◻főnévThe customs officials ordered the seizure of illegal goods at the border. = A vámhivatali tisztviselők elrendelték a határon illegális áruk elkobzását.

agyvérzés (apoplexia, stroke)◼◼◻főnévSudden seizures can be a symptom of a serious medical condition, such as a stroke. = Az hirtelen agyvérzés tünete lehet súlyos egészségügyi állapotnak, például stroke-nak.

letartóztatás◼◼◻főnévThe police made a seizure of a suspect involved in the robbery. = A rendőrség letartóztatott egy gyanúsítottat a rablással kapcsolatosan.

elfoglalás◼◼◻főnévThe military's seizure of enemy territory was a strategic victory. = A katonaság ellenséges terület elfoglalása stratégiai győzelem volt.

megragadás◼◼◻főnévThe lifeguard's seizure of the drowning swimmer saved a life. = A fürdőőr a fulladó úszó megragadásával életet mentett.

szélütés (apoplexia, stroke)◼◻◻főnévA stroke, or cerebral seizure, can have serious consequences on a person's health. = Az agyvérzés, vagy szélütés, súlyos következményekkel járhat egy személy egészségére.

bevétel (városé)◼◻◻főnévThe city celebrated the seizure of additional tax revenue due to economic growth. = A város ünnepelte a további adóbevétel befolyását a gazdasági növekedés miatt.

zár alá vétel◼◻◻főnévThe court ordered the seizure of the defendant's assets to satisfy the debt. = A bíróság elrendelte a vádlott vagyonának zár alá vételét az adósság kielégítésére.

bemaródás◼◻◻főnévThe seizure of valuable artifacts by the museum was met with controversy. = A múzeum általi értékes műtárgyak bemaródása kontroverziát váltott ki.

gutaütés (apoplexia, stroke)◼◻◻főnévA stroke, also known as a cerebrovascular accident, can result in a sudden seizure. = Az agyvérzés, más néven agyi érkatasztrófa, hirtelen görcsrohamhoz vezethet.

lefoglalt áru◼◻◻főnévThe customs officers presented a report on the seizure of confiscated goods. = A vámhivatali tisztviselők jelentést adtak le a lefoglalt áruk bemaródásáról.

őrizetbe vétel◼◻◻főnévThe police announced the seizure and detention of suspects involved in the drug trafficking ring. = A rendőrség bejelentette a gyanúsítottak megfogását és őrizetbe vételét a kábítószer-kereskedelmi hálózatban.

berágódás◼◻◻főnévThe dog's seizure alarmed the owner, who rushed to seek veterinary assistance. = A kutya berágódása megdöbbentette a tulajdonost, aki azonnal állatorvosi segítséget kért.

zsákmányolás◼◻◻főnévThe pirate ship's seizure of the merchant vessel resulted in the looting of valuable cargo. = A kalózhajó zsákmányolása a kereskedelmi hajó rabszolgába ejtéséhez vezetett, értékes rakományokkal.

zálogolásfőnévThe pawnshop requires collateral as security for the loan, known as a seizure. = A zálogüzlet követel zálogot kölcsönbiztosítékként, amit zálogolásnak neveznek.

betegség-rohamfőnévIndividuals with epilepsy may experience seizures triggered by specific stimuli. = Az epilepsziában szenvedők bizonyos ingerek hatására görcsrohamokat tapasztalhatnak.

elkobzott dologfőnévThe police presented a list of seized items during the investigation. = A rendőrség felsorolta az elkobzott tárgyakat az nyomozás során.

megfogásfőnévThe quick seizure of the escaping criminal prevented further harm. = A gyors megfogás megakadályozta a szökött bűnöző további ártalmat okozását.

megmarkolásfőnévThe bird of prey's seizure of its prey was a display of precision and speed. = A ragadozómadár zsákmányának megmarkolása precizitást és sebességet mutatott be.

összeakadásfőnévThe seizure of the gears resulted in a temporary halt in production. = A fogaskerekek összeakadása ideiglenes leállást eredményezett a termelésben.

összetapadásfőnévThe adhesiveness of the glue caused a seizure of the paper layers. = A ragasztó tapadása összetapadást okozott a papírrétegek között.

seizure disorder noun

görcsroham◼◼◼főnév

seizure of crops [UK: ˈsiː.ʒə(r) əv krɒps]
[US: ˈsiː.ʒər əv ˈkrɑːps]

lábon álló termés zár alá vétele

apoplectic seizure noun
[UK: ˌæ.pə.ˈplek.tɪk ˈsiː.ʒə(r)]
[US: ˌæ.pə.ˈplek.tɪk ˈsiː.ʒər]

gutaütés (apoplexia)főnév

szélütés (apoplexia)főnév

cardiac seizure noun
[UK: ˈkɑː.dɪæk ˈsiː.ʒə(r)]
[US: ˈkɑːr.di.ˌæk ˈsiː.ʒər]

szívroham (cardiopathia congestiva acuta)főnév

szívszélhűdés (cardioplegia, paralysis cardiacus)főnév

epileptic seizure [epileptic seizures] noun
[UK: ˌe.pɪ.ˈlep.tɪk ˈsiː.ʒə(r)]
[US: ˌe.pə.ˈlep.tɪk ˈsiː.ʒər]

epilepsziás roham (crisis epilepticus)◼◼◼főnév

febrile seizures noun

lázgörcs◼◼◼főnév

have a seizure [UK: həv ə ˈsiː.ʒə(r)]
[US: həv ə ˈsiː.ʒər]

rohama van◼◼◼

agyvérzést kap◼◻◻

megüti a guta

gutaütés éri