Angličtina-Maďarčina slovník » rugged meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
rugged adjective
[UK: ˈrʌ.ɡɪd]
[US: ˈrʌ.ɡəd]

zord◼◼◼ melléknév

egyenetlen◼◼◻ melléknév

érdes◼◼◻ melléknév

szaggatott◼◼◻ melléknév

életerős◼◻◻ melléknév

erős◼◻◻ melléknév

göcsörtös◼◻◻ melléknév

göröngyös◼◻◻ melléknév

kemény◼◻◻ melléknév

nyers◼◻◻ melléknév

robusztus◼◻◻ melléknév

rögös◼◻◻ melléknév

tagbaszakadt◼◻◻ melléknév

viharos◼◻◻ melléknév

átszeldelt melléknév

barátságtalan melléknév

csipkézett melléknév

csiszolatlan melléknév

dacos melléknév

darabos melléknév

élettől duzzadó melléknév

erőtől duzzadó melléknév

faragatlan melléknév

hányatott melléknév

keménységet kívánó melléknév

kitartást kívánó melléknév

küzdelmes melléknév

nehézkes melléknév

rücskös melléknév

szigorú melléknév

rugged beard [UK: ˈrʌ.ɡɪd bɪəd]
[US: ˈrʌ.ɡəd ˈbɪrd]

bozontos szakáll

torzonborz szakáll

rugged features [UK: ˈrʌ.ɡɪd ˈfiː.tʃəz]
[US: ˈrʌ.ɡəd ˈfiː.tʃərz]

barázdált arc

éles vonások

érdes vonások

kemény vonások

marcona vonások

markáns arcvonások

markáns vonások

rugged individualist [UK: ˈrʌ.ɡɪd ˌɪn.dɪ.ˈvɪ.dʒʊə.lɪst]
[US: ˈrʌ.ɡəd ˌɪn.dɪ.və.ˈduːə.ləst]

feltétlen függetlenséget kívánó individualista

12

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies