Angličtina-Maďarčina slovník »

resistance meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
resistance [resistances] noun
[UK: rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: rə.ˈzɪ.stəns]

ellenállás◼◼◼ főnév

rezisztencia◼◻◻ főnév

ellenállóképesség◼◻◻ főnév

ellenkezés◼◻◻ főnév

helytállás◼◻◻ főnév

ellenállási mozgalom főnév

resistance moment [UK: rɪ.ˈzɪ.stəns ˈməʊ.mənt]
[US: rə.ˈzɪ.stəns ˈmoʊ.mənt]

ellenálló nyomaték

resistance movement [UK: rɪ.ˈzɪ.stəns ˈmuːv.mənt]
[US: rə.ˈzɪ.stəns ˈmuːv.mənt]

ellenállási mozgalom◼◼◼

abrasion resistance noun

dörzsállóság főnév

air resistance noun
[UK: eə(r) rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: ˈer rə.ˈzɪ.stəns]

légellenállás◼◼◼ főnév

bear down all resistance [UK: beə(r) daʊn ɔːl rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: ˈber ˈdaʊn ɔːl rə.ˈzɪ.stəns]

minden ellenállást megtör

capability of resistance noun
[UK: ˌkeɪ.pə.ˈbɪ.lɪ.ti əv rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: ˌke.pə.ˈbɪ.lə.ti əv rə.ˈzɪ.stəns]

ellenállóképesség főnév

cold-resistance [UK: kəʊld rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: koʊld rə.ˈzɪ.stəns]

fagyálló képesség

critical resistance noun
[UK: ˈkrɪ.tɪk.l̩ rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: ˈkrɪ.tɪk.l̩ rə.ˈzɪ.stəns]

határellenállás főnév

cut in a resistance [UK: kʌt ɪn ə rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: ˈkət ɪn ə rə.ˈzɪ.stəns]

ellenállást iktat be

ellenállást kapcsol be

electric resistance noun
[UK: ɪ.ˈlek.trɪk rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: ə.ˈlek.trɪk rə.ˈzɪ.stəns]

elektromos ellenállás◼◼◼ főnév

electrical resistance [electrical resistances] noun

elektromos ellenállás◼◼◼ főnév

encounter no resistance [UK: ɪnˈk.aʊn.tə(r) nəʊ rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: enˈk.aʊn.tər ˈnoʊ rə.ˈzɪ.stəns]

nem talál ellenállásra

frost resistance noun
[UK: frɒst rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: ˈfrɒst rə.ˈzɪ.stəns]

fagyállóság◼◼◼ főnév

grid-resistance noun
[UK: ɡrɪd rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: ˈɡrɪd rə.ˈzɪ.stəns]

rácsellenállás főnév

impact resistance noun

ütőszilárdság◼◼◼ főnév

insulin resistance [insulin resistances] noun
[UK: ˈɪn.sjʊ.lɪn rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: ˈɪn.sə.lən rə.ˈzɪ.stəns]

inzulinrezisztencia (resistentia insulini) főnév

irresistance noun
[UK: ɪrɪsˈɪstəns]
[US: ɪrɪsˈɪstəns]

ellenállás hiánya főnév

passzív behódolás főnév

line of least resistance [UK: laɪn əv liːst rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: ˈlaɪn əv ˈliːst rə.ˈzɪ.stəns]

legkisebb ellenállás◼◼◼

legkönnyebb megoldás

line-resistance [UK: laɪn rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: ˈlaɪn rə.ˈzɪ.stəns]

hálózati ellenállás

vonalellenállás főnév
vill

low-resistance [UK: ləʊ rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: ˈloʊ rə.ˈzɪ.stəns]

kis ellenállású

non-resistance noun
[UK: nɒn rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: ˈnɑːn rə.ˈzɪ.stəns]

nem ellenállás főnév

passzív rezisztencia főnév
tört

offer a stiff resistance [UK: ˈɒ.fə(r) ə stɪf rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: ˈɒ.fər ə ˈstɪf rə.ˈzɪ.stəns]

makacsul ellenáll

offer resistance [UK: ˈɒ.fə(r) rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: ˈɒ.fər rə.ˈzɪ.stəns]

ellenáll◼◼◼ ige

ellenállást fejt ki

ellenállást kísérel meg

offer resistance to verb
[UK: ˈɒ.fə(r) rɪ.ˈzɪ.stəns tuː]
[US: ˈɒ.fər rə.ˈzɪ.stəns ˈtuː]

ellenkezik ige

parasite resistance [UK: ˈpæ.rə.saɪt rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: ˈpe.rə.ˌsaɪt rə.ˈzɪ.stəns]

káros ellenállás

passive resistance noun
[UK: ˈpæ.sɪv rɪ.ˈzɪ.stəns]
[US: ˈpæ.sɪv rə.ˈzɪ.stəns]

passzív ellenállás◼◼◼ főnév

passzív rezisztencia◼◼◻ főnév

12

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina