Angličtina-Maďarčina slovník »

remonstrate with somebody upon something meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
remonstrate with somebody upon something [UK: ˈre.mən.streɪt wɪð ˈsʌm.bə.di ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈre.mən.streɪt wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

ellenvetést tesz vkinél (vm) miatt

felszólal vkinél (vm) miatt

kifogást emel vkinél (vm) miatt

óvást emel vkinél (vm) miatt

panaszt emel vkinél (vm ellen)

panaszt tesz vkinél (vm ellen)

tiltakozik vkinél (vm) miatt

veszekszik vkvel (vm) miatt

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina