Angličtina-Maďarčina slovník »

leave a competitor standing meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
leave a competitor standing [UK: liːv ə kəm.ˈpe.tɪ.tə(r) ˈstænd.ɪŋ]
[US: ˈliːv ə kəm.ˈpe.tə.tər ˈstænd.ɪŋ]

felülmúl egy versenytársat

lehagy egy versenytársat

lepipál egy versenytársat

versenytársat lepipál (átv)

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina