Angličtina-Maďarčina slovník » have a wolf in the stomach meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
have a wolf in the stomach [UK: həv ə wʊlf ɪn ðə ˈstʌ.mək]
[US: həv ə ˈwʊlf ɪn ðə ˈstʌ.mək]

farkasétvágya van

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina