Angličtina-Maďarčina slovník » get a touch of the sun meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
get a touch of the sun [UK: ˈɡet ə tʌtʃ əv ðə sʌn]
[US: ˈɡet ə ˈtətʃ əv ðə ˈsən]

enyhe napszúrást kap

napszúrást kap

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies