Angličtina-Maďarčina slovník » be… meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
be verb
[UK: bi]
[US: bi]

van◼◼◼ ige

létezik◼◼◻ ige

eljut egy helyre ige

be… adverb
[UK: bi]
[US: bi]

el… határozószó

meg… határozószó

be, or not to be [UK: bi ɔː(r) nɒt tuː bi]
[US: bi ɔːr ˈnɑːt ˈtuː bi]

lenni, vagy nem lenni

be 'it' noun
[UK: bi]
[US: bi]

fogó melléknév

hunyó főnév

be (was | were, been) verb
[UK: bi wɒz wɜː(r) biːn]
[US: bi wəz wər ˈbɪn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

létezik, létezett | léteztek, létezett ige

van, volt | voltak, volt ige

be a bad loser [UK: bi ə bæd ˈluː.zə(r)]
[US: bi ə ˈbæd ˈluː.zər]

nehezen tudja a vereséget elviselni

nehezen tudja a vesztést elviselni

nehezen viseli a vereséget

be a bad sailor [UK: bi ə bæd ˈseɪ.lə(r)]
[US: bi ə ˈbæd ˈseɪ.lər]

nem bírja a tengeri utazást

tengeri betegségre hajlamos

be a bar to something [UK: bi ə bɑː(r) tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ə ˈbɑːr ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

akadályoz (vmit) ige

gátol (vmit) ige

útjába áll (vmnek)

be a beggar for work [UK: bi ə ˈbe.ɡə(r) fɔː(r) ˈwɜːk]
[US: bi ə ˈbe.ɡər ˈfɔːr ˈwɝːk]

nincsen párja a munkában

be a beggar to talk [UK: bi ə ˈbe.ɡə(r) tuː ˈtɔːk]
[US: bi ə ˈbe.ɡər ˈtuː ˈtɔːk]

jól meg van oldva a nyelve

be a bit late [UK: bi ə bɪt leɪt]
[US: bi ə ˈbɪt ˈleɪt]

egy kissé elkésik

kissé elkésik

be a bit of an artist [UK: bi ə bɪt əv ən ˈɑː.tɪst]
[US: bi ə ˈbɪt əv ˈæn ˈɑːr.təst]

egy kicsit olyan művészfajta

van benne a művészetből (vmi)

be a bit off [UK: bi ə bɪt ɒf]
[US: bi ə ˈbɪt ˈɒf]

nem egészen friss

be a burden [UK: bi ə ˈbɜːd.n̩]
[US: bi ə ˈbɝː.dn̩]

terhére van

be a burden to somebody [UK: bi ə ˈbɜːd.n̩ tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: bi ə ˈbɝː.dn̩ ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

terhére van vknek

be a button short [UK: bi ə ˈbʌt.n̩ ʃɔːt]
[US: bi ə ˈbʌt.n̩ ˈʃɔːrt]

egy kerékkel kevesebb van neki

hiányzik egy kereke

nincs ki mind a négy kereke

be a charge on somebody [UK: bi ə tʃɑːdʒ ɒn ˈsʌm.bə.di]
[US: bi ə ˈtʃɑːrdʒ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

teher vk számára

tehertétel vk számára

be a connoisseur in something [UK: bi ə ˌkɒ.nə.ˈsɜː(r) ɪn ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ə ˌkɑː.nə.ˈsɝː ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

jól ért (vmi)hez

be a connoisseur of something [UK: bi ə ˌkɒ.nə.ˈsɜː(r) əv ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ə ˌkɑː.nə.ˈsɝː əv ˈsʌm.θɪŋ]

jól ért (vmi)hez

be a constant attendant at a meeting [UK: bi ə ˈkɒn.stənt ə.ˈten.dənt ət ə ˈmiːt.ɪŋ]
[US: bi ə ˈkɑːn.stənt ə.ˈten.dənt ət ə ˈmiːt.ɪŋ]

rendszeresen eljár a gyűlésekre

be a cut above something [UK: bi ə kʌt ə.ˈbʌv ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ə ˈkət ə.ˈbʌv ˈsʌm.θɪŋ]

jobb (vm)vel (vmin)él

be a danger to something verb
[UK: bi ə ˈdeɪn.dʒə(r) tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ə ˈdeɪn.dʒər ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

veszélyes (vmre)

veszélyeztet (vmit) ige

be a day after the fair [UK: bi ə deɪ ˈɑːf.tə(r) ðə feə(r)]
[US: bi ə ˈdeɪ ˈæf.tər ðə ˈfer]

elszalasztja az alkalmat

be a day too late for the fair [UK: bi ə deɪ tuː leɪt fɔː(r) ðə feə(r)]
[US: bi ə ˈdeɪ ˈtuː ˈleɪt ˈfɔːr ðə ˈfer]

elkésve érkezik

12

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies