Angličtina-Arabčina slovník »

ana znamená v Arabčina

AngličtinaArabčina
Ana [UK: ˈɑː.nə]
[US: ˈɑː.nə]

النّوادر

Anabaptist [UK: ˌæ.nə.ˈbæp.təst]
[US: ˌæ.nə.ˈbæp.təst]

تجديدية العماد

قائل بتجديد عماد

Anabaptists

قائلون بتجديد عماد

Anabel

أنابل

Anachronism [UK: ə.ˈnæ.krə.nɪ.zəm]
[US: ə.ˈnæ.krə.ˌnɪ.zəm]

الأثر

Anachronisms [UK: ə.ˈnæ.krə.nɪ.zəmz]
[US: ə.ˈnæ.krə.ˌnɪ.zəmz]

الآثار

Anachronistic [UK: ə.ˌnæ.krə.ˈnɪ.stɪk]
[US: ə.ˌnæ.krə.ˈnɪ.stɪk]

منطوي على مفارقة تاريخيّة

Anachronistical

غير مناسب للعصر

Anachronistically [UK: ə.ˌnæ.krə.ˈnɪ.stɪk.l̩i]
[US: ə.ˌnæ.krə.ˈnɪ.stɪk.l̩i]

بصورة غير مناسبة للعصر

anaconda [UK: ˌæ.nəˈk.ɒn.də]
[US: ˌæ.nəˈk.ɑːn.də]

أناكوندا

Anaconda [UK: ˌæ.nəˈk.ɒn.də]
[US: ˌæ.nəˈk.ɑːn.də]

أفعى الأناكوندا

Anacondas [UK: ˌæ.nəˈk.ɒn.dəz]
[US: ˌæ.nəˈk.ɒn.dəz]

أفاعي الأناكوندا

Anadromous [UK: ˈanədrəməs]
[US: ˈænədrəməs]

الهجرة من الماء المالح للعذب لوضع البيض

Anaemia [UK: ə.ˈniː.miə]
[US: ə.ˈniː.miə]

الأنيميا

Anaerobic [UK: ˌæ.neə.ˈrəʊ.bɪk]
[US: ˌæ.neəˈro.ʊ.bɪk]

لا هوائيّ

Anaesthesia [UK: ˌæ.nəs.ˈθiː.ziə]
[US: ˌæ.nəs.ˈθiː.ʒə]

التّخدير

Anaglyph [UK: ˈæ.nə.ɡlɪf]
[US: ˈæ.nə.ɡlɪf]

النّقش

Anagram [UK: ˈæ.nə.ɡræm]
[US: ˈæ.nə.ˌɡræm]

الجناس النّاقص

Anagrams [UK: ˈæ.nə.ɡræmz]
[US: ˈæ.nə.ɡræmz]

الجناس النّاقصة

Anaheim [UK: ˈæ.nə.ˌhaɪm]
[US: ˈæ.nə.ˌhaɪm]

أناهييم

أنهايم، كاليفورنيا

Anal [UK: ˈeɪn.l̩]
[US: ˈeɪn.l̩]

شرجيّ

Anal sex

جنس شرجي

Analeptic [UK: ˌaneɪlˈeptɪk]
[US: ˌæneɪlˈeptɪk]

مقوّي

Analgesia [UK: ˌæ.nəl.ˈdʒiː.ziə]
[US: ˌæ.nəl.ˈdʒiː.ziə]

فقدان الإحساس

Analgesic [UK: ˌæ.nəl.ˈdʒiː.zɪk]
[US: ˌæ.nəl.ˈdʒiː.sɪk]

المسكّن

Anally [UK: ˈeɪn.l̩i]
[US: ˈeɪn.l̩i]

شرجيًّا

Analog [UK: ˈæn.ə.lɒɡ]
[US: ˈæn.əl.ɔːɡ]

النّظير

Analog-digital

النّظير رقميّ

Analog-to-digital

النّظير إلى رقميّ

Analogical [UK: ˌæ.nə.ˈlɒ.dʒɪk.l̩]
[US: ˌæ.nə.ˈlɒ.dʒɪk.l̩]

قياسيّ

Analogically [UK: ˌæ.nə.ˈlɒ.dʒɪk.l̩i]
[US: ˌæ.nə.ˈlɒ.dʒɪk.l̩i]

بشكل قياسي

Analogies [UK: ə.ˈnæ.lə.dʒiz]
[US: ə.ˈnæ.lə.dʒiz]

المقارنات

analogous [UK: ə.ˈnæ.lə.ɡəs]
[US: ə.ˈnæ.lə.ɡəs]

تَشابُّهي

Analogous [UK: ə.ˈnæ.lə.ɡəs]
[US: ə.ˈnæ.lə.ɡəs]

متشابه

Analogously [UK: ə.ˈnæ.lə.ɡə.sli]
[US: ə.ˈnæ.lə.ɡə.sli]

بصورة متناظرة

Analogousness

التناظريّة

Analogs [UK: ˈæn.ə.lɒɡz]
[US: ˈæn.əl.ɔːɡz]

النّظير

Analogue [UK: ˈæ.nə.lɒɡ]
[US: ˈæ.nə.ˌlɒɡ]

النّظير

12

História vyhľadávania