Ungersk-Tysk ordbok »

mereven är på tyska

UngerskaTyska
mereven határozószó

stracks » Adverb
[ʃtɾˈaks]

mereven bámul kifejezés

aufstarren [starrte auf; hat aufgestarrt] » Verb
[ˈaʊfʃtˌarən]

äugen [äugte; hat geäugt] » Verb
[ˈɔɪ̯ɡn̩]

mereven befog kifejezés

festklemmen [klemmte fest; hat festgeklemmt] » Verb
[fˈɛstklˌɛmən]

mereven figyel kifejezés

äugen [äugte; hat geäugt] » Verb
[ˈɔɪ̯ɡn̩]

mereven néz kifejezés

anstarren [starrte an; hat angestarrt] (Akkusativ) » Verb
[ˈanˌʃtaʁən]

anstieren [stierte an; hat angestiert] (Akkusativ) » Verb
[ˈanˌʃtiːʁən]

glasen [glaste; hat geglast] » Verb
[ɡlˈɑːzən]

mereven néz kifejezés
nyj

bohlen [bohlte; ist gebohlt] » Verb
[bˈoːlən]

mereven ragaszkodik igazságához

rechthabereien »[rˌɛçtabeːrˈaɪən]

mereven ragaszkodik vmihez kifejezés

versteifen, sich [versteifte; hat/ist versteift] Verb
[ fɛɾʃtˈaɪfən]

versteift, sich Verb

mereven szektorokra osztott

hartsektoriert »[hˌaɾtzɛktoːrˈiːɾt]

die Hartsektorierung » Substantiv
[hˌaɾtzɛktoːrˈiːrʊŋ]

mereven tart kifejezés

steifhalten [hielt steif; hat steifgehalten] » Verb
[ʃtˈaɪfhaltən]

nyj. mereven néz

sturen »[ʃtˈuːrən]

You can find it in:

UngerskaTyska