Ungersk-Svenska medicinsk ordbok »

farkas betyder på svenska medicinsk

UngerskaSvenska medicinsk
farkas kutyatej [Euphorbia cyparissias]

vårtörel -n vårtörlar

farkas mag [corpus striatum, nucleus caudatus]

svanskärna -n svanskärnor

farkas mag ● farkosmag ● farkalt mag ● csíkolt test [corpus striatum, nucleus caudatus]

svanskärna -n svanskärnor

farkas ● farokkal bíró ● farokkal ellátott ● farokkal rendelkező [caudalis]

svansförsedd svansförsett svansförsedda

farkas ● farokkal bíró ● farokkal rendelkező [caudalis]

svansförsedd svansförsett svansförsedda

farkasalma-mérgezés

hallrot förgiftning

farkasboroszlán [Daphne mezereum]

källarhals -en -ar

tibast -en -er

vanlig tibast

farkaséhség [bulimia]

glupande hunger

hetsätning -en -ar

farkaséhség farkasétvágy [fames canina, bulimia]

frosseri -et -er

farkaséhség miatti hatalmas étkezés [bulimia, fames canina]

kopiöst ätande

farkaséhség ● farkasétvágy [fames canina, bulimia]

överdrivet ätande

farkaséhség ● túlságos étvágy [bulimia, lykorexia]

hetshunger -ninfolykorexi

farkasétvágy

vargaptit -eninfolupande aptit

farkasfog [Bidens tripartitus]

skära -n skäror

farkasfog [dens lupinus]

vargtand -en vargtänder

farkasköröm ● farkaskarom [digitus primus]

första finger

farkasmaszlag ● hánytató dió [Strychnos nux-vomica] termése]

kräknöt -en -ter

farkasszőlő [Paris quadrifolia]

ormbär -et -

parört -en -er

trollbär -et -

farkasszőlő[Paris quadrifolia]

trollbär -et -

farkastorok [f.r.] [gnathoschisis]

gnathoschis -en -er

farkastorok ● hasadt szájpadlás ● szájpadhasadék [f.r.] [palatoschisis]

kluven gom

farkasvak [hemeralopicus, nyctalopicus]

nattblind nattblint nattblinda

farkasvakság [hemeralopia, nyctalopia]

nattblindhet -en

farkasvakság [retinitis pigmentosa]

retinitis pigmentosa

'farkastorok' ● szájpadhasadék [f.r.] [rictus lupinus, cheilo-gnathopalatischisis, palatum fissum, palatoschisis]

gomspalt -en -er

'farkasvakság' [hemeralopia]

hemeralopi -n -erinfonattblindhet

'farkasvakság' A-avitaminosisban [hemeralopia avtaminosa]

dagblindhet pga A-vitaminbristinfodagblindhet pga avitaminos A

hemeralopi pga avitaminos A

'farkasvakság' ● nappali látászavar ● szürkületi vakság[hemeralopia]

hemeralopi -n -erinfonattblindhet

állcsont- és szájpadlás-hasadék ● ''farkastorok' [f.r.] [cheilognatopalatoschisis, rictus lupinus]

cheilognatopalatoschisis -en

apró göbös bőrtuberkulózis ● bőrfarkas [lupus, tuberculosis cutis luposa]

lupus -infokronisk hudtuberkulos

bőrfarkas [lupus]

rött vargbett

bőrfarkas ● lupusz [lupus, tuberculosis cutis luposa]

lupus -infokronisk hudtuberkulos

bőrfarkasos beteg ● lupuszos páciens [patiens luposus]

lupuspatient -en -er

bulímia ● farkaséhség ● kóros falánksá [bulimia nervosa, lycorexia] infobulimia, bouts of extreme overeating

bulimi -n -er

12

Fler sökalternativ:

UngerskaSvenska medicinsk