Ungersk-Engelsk ordbok »

visszafejlődés är på engelska

UngerskaEngelska
visszafejlődés főnév

retrogression◼◼◼ noun
[UK: ˌre.trə.ˈɡreʃ.n̩] [US: ˌre.trə.ˈɡreʃ.n̩]

devolution [devolutions]◼◼◼ noun
[UK: ˌdiː.və.ˈluːʃ.n̩] [US: ˌde.və.ˈluːʃ.n̩]

atrophy [atrophies] noun
[UK: ˈæ.trə.fi] [US: ˈæ.trə.fi]

redevelopment noun
[UK: ˌriː.dɪ.ˈve.ləp.mənt] [US: ˌri.dɪ.ˈve.ləp.mənt]

reduction of a swelling noun
[UK: rɪ.ˈdʌk.ʃn̩ əv ə ˈswel.ɪŋ] [US: rə.ˈdək.ʃn̩ əv ə ˈswel.ɪŋ]

regress noun
[UK: rɪ.ˈɡres] [US: ˈriː.ɡres]

retrocessive noun
[UK: rˌetrəʊsˈesɪv] [US: rˌetroʊsˈesɪv]

retrogradation noun
[UK: rˌetrəʊɡreɪdˈeɪʃən] [US: rˌetroʊɡreɪdˈeɪʃən]

visszafejlődés (cataplasia, retrograd metamorphosis) főnév

cataplasia noun
[UK: kˌatəplˈeɪziə] [US: kˌæɾəplˈeɪʒə]

visszafejlődés (involutio) főnév

involution [involutions] noun
[UK: ˌɪn.və.ˈluːʃ.n̩] [US: ˌɪn.və.ˈluːʃ.n̩]

visszafejlődés (regressio) főnév

regression [regressions]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈɡreʃ.n̩] [US: rə.ˈɡreʃ.n̩]

visszafejlődési melléknév

involutionary adjective
[UK: ɪnvəlˈuːʃənəri] [US: ɪnvəlˈuːʃənˌeri]

You can find it in:

UngerskaEngelska