Ungersk-Engelsk ordbok »

vezető är på engelska

UngerskaEngelska
vezető

head◼◼◼ adjective
[UK: hed] [US: ˈhed]

manager [managers]◼◼◼ noun
[UK: ˈmæ.nɪ.dʒə(r)] [US: ˈmæ.nə.dʒər]

chief◼◼◼ adjective
[UK: tʃiːf] [US: ˈtʃiːf]

driver [drivers]◼◼◼ noun
[UK: ˈdraɪ.və(r)] [US: ˈdraɪ.vər]

lead [led, led, leading, leads]◼◼◼ adjective
[UK: liːd] [US: ˈled]

executive [executives]◼◼◼ noun
[UK: ɪɡ.ˈze.kjʊ.tɪv] [US: ɪg.ˈze.kjə.tɪv]

leading◼◼◼ adjective
[UK: ˈliːd.ɪŋ] [US: ˈliːd.ɪŋ]

high [higher, highest]◼◼◻ adjective
[UK: haɪ] [US: ˈhaɪ]

captain [captains]◼◼◻ noun
[UK: ˈkæp.tɪn] [US: ˈkæp.tən]

conductor [conductors]◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈdʌk.tə(r)] [US: kən.ˈdək.tər]

leads◼◼◻ noun
[UK: liːdz] [US: ˈliːdz]

pilot [pilots]◼◼◻ noun
[UK: ˈpaɪ.lət] [US: ˈpaɪ.lət]

governor [governors]◼◻◻ noun
[UK: ˈɡʌ.və.nə(r)] [US: ˈɡʌ.vər.nər]

mentor [mentors]◼◻◻ noun
[UK: ˈmen.tɔː(r)] [US: ˈmen.ˌtɔːr]

lead to◼◻◻ noun
[UK: liːd tuː] [US: ˈled ˈtuː]

guiding◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡaɪd.ɪŋ] [US: ˈɡaɪd.ɪŋ]

keeper [keepers]◼◻◻ noun
[UK: ˈkiː.pə(r)] [US: ˈkiː.pər]

honcho◼◻◻ adjective

governing◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡʌv.n̩.ɪŋ] [US: ˈɡʌ.vərn.ɪŋ]

car driver adjective
[UK: kɑː(r) ˈdraɪ.və(r)] [US: ˈkɑːr ˈdraɪ.vər]

conducive adjective
[UK: kən.ˈdjuː.sɪv] [US: kən.ˈduː.sɪv]

directional adjective
[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩əl] [US: də.ˈrek.ʃn̩əl]

directory [directories] noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə.ri] [US: də.ˈrek.tə.ri]

vezető főnév
US gk

wheelman noun
[UK: ˈwiːl.mən] [US: ˈhwiːl.mən]

vezető

guide-finger noun
[UK: ɡaɪd ˈfɪŋ.ɡə(r)] [US: ˈɡaɪd ˈfɪŋ.ɡər]

guide-pulley noun
[UK: ɡaɪd ˈpʊ.li] [US: ˈɡaɪd ˈpʊ.li]

guider noun
[UK: ˈɡaɪ.də(r)] [US: ˈɡaɪ.dər]

manuduction noun
[UK: mˌanjuːdˈʌkʃən] [US: mˌænjuːdˈʌkʃən]

supremo noun

warden-pear adjective
[UK: ˈwɔːd.n̩ peə(r)] [US: ˈwɔːr.dn̩ ˈper]

vezető

arch…[UK: ɑːtʃ] [US: ˈɑːrtʃ]

vezető, élen haladó (személy) (a mezőnyben) főnév

frontrunner noun
[UK: ˈfrən.ˌtrə.nə(r)] [US: ˈfrən.ˌtrə.nər]

vezető (anyag) főnév melléknévi igenév

conducting (material)◼◼◼ noun participle
[UK: kən.ˈdʌkt.ɪŋ] [US: kən.ˈdəkt.ɪŋ]

vezető (gj) főnév

Dvr (driver)◼◼◼ noun

vezető (irányító) főnév melléknévi igenév

directing◼◼◼ noun participle
[UK: dɪ.ˈrekt.ɪŋ] [US: də.ˈrekt.ɪŋ]

vezető (politikai) főnév

leader [leaders]◼◼◼ noun
[UK: ˈliː.də(r)] [US: ˈliː.dər]

vezető (személy) főnév melléknévi igenév

guide (person)◼◼◼ noun participle
[UK: ɡaɪd] [US: ˈɡaɪd]

vezető (ügyet) főnév

managing◼◼◼ noun
[UK: ˈmæ.nɪdʒ.ɪŋ] [US: ˈmæ.nədʒ.ɪŋ]

vezető alak főnév

corypheus noun
[UK: kɔːrˈɪfɪəs] [US: kɔːrˈɪfɪəs]

vezető bank főnév

lead bank◼◼◼ noun
[UK: liːd bæŋk] [US: ˈled ˈbæŋk]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska