Ungersk-Engelsk ordbok »

utoléri är på engelska

UngerskaEngelska
utoléri

catch up on

utoléri a halál

meet one's end[UK: miːt wʌnz end] [US: ˈmiːt wʌnz ˈend]

utoléri a végzete vhol

meet one's doom at[UK: miːt wʌnz duːm ət] [US: ˈmiːt wʌnz ˈduːm ət]

meet one's doom at somewhere[UK: miːt wʌnz duːm ət ˈsʌm.weə(r)] [US: ˈmiːt wʌnz ˈduːm ət ˈsʌˌm.wer]

utoléri magát

catch up arrears[UK: kætʃ ʌp ə.ˈrɪəz] [US: ˈkætʃ ʌp ə.ˈrɪrz]

a hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát

a lie has no legs[UK: ə laɪ hæz nəʊ leɡz] [US: ə ˈlaɪ ˈhæz ˈnoʊ ˈleɡz]

a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát

a lie has no legs[UK: ə laɪ hæz nəʊ leɡz] [US: ə ˈlaɪ ˈhæz ˈnoʊ ˈleɡz]

ugrásszerűen utoléri és túlszárnyalja

overtake and outstrip by rapid leaps[UK: ˌəʊv.ə.ˈteɪk ənd ˌaʊt.ˈstrɪp baɪ ˈræ.pɪd liːps] [US: ˌoʊv.ə.ˈteɪk ænd aʊt.ˈstrɪp baɪ ˈræ.pəd ˈliːps]

You can find it in:

UngerskaEngelska