Ungersk-Engelsk ordbok »

tömött är på engelska

UngerskaEngelska
tömött melléknév

stuffed◼◼◼ adjective
[UK: stʌft] [US: ˈstəft]

crowded◼◼◼ adjective
[UK: ˈkraʊ.dɪd] [US: ˈkraʊ.dəd]

packed◼◼◻ adjective
[UK: pækt] [US: ˈpækt]

fat [fatter, fattest]◼◼◻ adjective
[UK: fæt] [US: ˈfæt]

close [closer, closest]◼◻◻ adjective
[UK: kləʊz] [US: kloʊz]

compact◼◻◻ adjective
[UK: kəm.ˈpækt] [US: ˈkɑːm.pækt]

padded◼◻◻ adjective
[UK: ˈpæ.dɪd] [US: ˈpæ.dəd]

thick [thicker, thickest]◼◻◻ adjective
[UK: θɪk] [US: ˈθɪk]

serried◼◻◻ adjective
[UK: ˈse.rɪd] [US: ˈse.rid]

concrete◼◻◻ adjective
[UK: ˈkɒŋ.kriːt] [US: kən.ˈkriːt]

congested◼◻◻ adjective
[UK: kən.ˈdʒe.stɪd] [US: kən.ˈdʒe.stəd]

dense [denser, densest]◼◻◻ adjective
[UK: dens] [US: ˈdens]

chock-a-block◼◻◻ adjective
[UK: ˈtʃɒk ə ˈblɒk] [US: ˈtʃɑːk ə ˈblɑːk]

chockablock◼◻◻ adjective
[UK: ˈʧɒkəˈblɒk] [US: ˈʧɒkəˈblɒk]

crowdy adjective
[UK: krˈaʊdi] [US: krˈaʊdi]

heavier adjective
[UK: ˈhe.vɪə(r)] [US: ˈhe.viər]

thick with adjective
[UK: θɪk wɪð] [US: ˈθɪk wɪθ]

tufty adjective
[UK: ˈtʌf.tɪ] [US: ˈtʌf.tiː]

tömött erszény

long purse◼◼◼[UK: ˈlɒŋ pɜːs] [US: ˈlɔːŋ ˈpɝːs]

fat purse[UK: fæt pɜːs] [US: ˈfæt ˈpɝːs]

tömött hadsor főnév

phalanges◼◼◻ noun
[UK: fə.ˈlæn.dʒiːz] [US: fə.ˈlæn.dʒiz]

tömött kicsúcsosodó hasú (öltözet)

peasecod-bellied[UK: pˈiːskɒdbˈelɪd] [US: pˈiːskɑːdbˈelɪd]

tömött márga főnév
ásv

marlstone◼◼◼ noun
[UK: mˈɑːlstəʊn] [US: mˈɑːrlstoʊn]

tömött sellővirág (Pontederia cordata) főnév

pickerelweed [pickerelweeds] noun
[UK: pˈɪkərˌelwiːd] [US: pˈɪkɚrˌelwiːd]

tömött sorok

close order[UK: kləʊz ˈɔː.də(r)] [US: kloʊz ˈɔːr.dər]

tömött sorokban lévő

close-ranked[UK: kləʊz ræŋkt] [US: kloʊz ˈræŋkt]

tömött sorokban támad

charge boots to boots[UK: tʃɑːdʒ buːts tuː buːts] [US: ˈtʃɑːrdʒ ˈbuːts ˈtuː ˈbuːts]

tömött széles váll (ruhán) főnév

flange [flanges] noun
[UK: flændʒ] [US: ˈflændʒ]

tömött sűrű bársony

raised velvet[UK: reɪzd ˈvel.vɪt] [US: ˈreɪzd ˈvel.vət]

tömöttrácsú melléknév

close-packed adjective
[UK: kləʊz pækt] [US: kloʊz ˈpækt]

tömöttség

body [bodies]◼◼◼ noun
[UK: ˈbɒ.di] [US: ˈbɑː.di]

compactness◼◼◼ noun
[UK: kəm.ˈpækt.nəs] [US: kəm.ˈpækt.nəs]

cram [crammed, crammed, cramming, crams] verb
[UK: kræm] [US: ˈkræm]

density [densities] noun
[UK: ˈden.sɪ.ti] [US: ˈden.sə.ti]

arannyal tömött (fog) melléknév

gold-filled adjective
[UK: ɡəʊld fɪld] [US: ɡoʊld ˈfɪld]

betömött (gittel)

puttied[UK: ˈpʌ.tɪd] [US: ˈpʌ.tɪd]

betömött lyuk főnév

darning noun
[UK: ˈdɑːn.ɪŋ] [US: ˈdɑːrn.ɪŋ]

degeszre tömött erszény

fat purse[UK: fæt pɜːs] [US: ˈfæt ˈpɝːs]

jól megtömött pénztárca

well lined purse[UK: wel laɪnd pɜːs] [US: ˈwel ˈlaɪnd ˈpɝːs]

well-lined purse[UK: wel laɪnd pɜːs] [US: ˈwel ˈlaɪnd ˈpɝːs]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska