Ungersk-Engelsk ordbok »

szótár är på engelska

UngerskaEngelska
szótár főnév

dictionary [dictionaries]◼◼◼ noun
[UK: ˈdɪk.ʃən.ri] [US: ˈdɪk.ʃə.ˌne.ri]

vocabulary [vocabularies]◼◼◻ noun
[UK: vəˈk.æ.bjʊ.lə.ri] [US: voˈkæ.bjə.ˌle.ri]

lexicon [lexicons]◼◻◻ noun
[UK: ˈlek.sɪkən] [US: ˈlek.sɪˌk.ɑːn]

word-book noun
[UK: ˈwɜːd bʊk] [US: ˈwɝːd ˈbʊk]

szótárba felvesz ige

lexiconize verb
[UK: lˈeksɪkˌɒnaɪz] [US: lˈeksɪkˌɑːnaɪz]

szótári melléknév

lexical adjective
[UK: ˈlek.sɪk.l̩] [US: ˈlek.sɪk.l̩]

szótári alak

dictionary form[UK: ˈdɪk.ʃən.ri ˈfɔːm] [US: ˈdɪk.ʃə.ˌne.ri ˈfɔːrm]

szótári címszó főnév

entry [entries] noun
[UK: ˈen.tri] [US: ˈen.tri]

szótári jel

swung dash[UK: swʌŋ ˈdæʃ] [US: ˈswəŋ ˈdæʃ]

szótárilag regisztrál ige

lexiconize verb
[UK: lˈeksɪkˌɒnaɪz] [US: lˈeksɪkˌɑːnaɪz]

szótárirodalom főnév

lexigraphy noun
[UK: leksˈɪɡrəfi] [US: leksˈɪɡrəfi]

szótároz ige
nyelvt

lexiconize verb
[UK: lˈeksɪkˌɒnaɪz] [US: lˈeksɪkˌɑːnaɪz]

szótárszerkesztés főnév

lexicography◼◼◻ noun
[UK: ˌlek.sɪˈk.ɒ.ɡrə.fi] [US: ˌlek.sɪˈk.ɒ.ɡrə.fi]

szótárszerkesztő főnév

lexicographer [lexicographers]◼◼◼ noun
[UK: ˌlek.sɪˈk.ɒ.ɡrə.fə(r)] [US: ˌlek.sɪˈk.ɑː.ɡrə.fər]

dictionary-maker noun
[UK: ˈdɪk.ʃən.ri ˈmeɪk.ə(r)] [US: ˈdɪk.ʃə.ˌne.ri ˈmeɪk.ər]

lexicographist noun
[UK: lˈeksɪkˌɒɡrəfˌɪst] [US: lˈeksɪkˌɑːɡrəfˌɪst]

szótártani melléknév

lexicographical adjective
[UK: lˌeksɪkəɡrˈafɪkəl] [US: lˌeksɪkəɡrˈæfɪkəl]

szótárírás főnév

lexicography noun
[UK: ˌlek.sɪˈk.ɒ.ɡrə.fi] [US: ˌlek.sɪˈk.ɒ.ɡrə.fi]

lexigraphy noun
[UK: leksˈɪɡrəfi] [US: leksˈɪɡrəfi]

szótáríró főnév

lexicographer [lexicographers] noun
[UK: ˌlek.sɪˈk.ɒ.ɡrə.fə(r)] [US: ˌlek.sɪˈk.ɑː.ɡrə.fər]

a szótár nem adja meg ezeket a szavakat (átv)

the dictionary does not give these words[UK: ðə ˈdɪk.ʃən.ri dʌz nɒt ɡɪv ðiːz ˈwɜːdz] [US: ðə ˈdɪk.ʃə.ˌne.ri ˈdəz ˈnɑːt ˈɡɪv ðiːz ˈwɝːdz]

adatszótár főnév

data dictionary◼◼◼ noun
[UK: ˈdeɪt.ə ˈdɪk.ʃən.ri] [US: ˈdeɪt.ə ˈdɪk.ʃə.ˌne.ri]

cikkszó (szótári) főnév

entry (in a dictionary) [entries] noun
[UK: ˈen.tri] [US: ˈen.tri]

címszó (szótári) főnév

entry [entries]◼◼◼ noun
[UK: ˈen.tri] [US: ˈen.tri]

catchword noun
[UK: ˈkæt.ʃwɜːd] [US: ˈkæˌt.ʃwərd]

fogalomköri szótár (thesaurus, thesauri) főnév

thesaurus [thesauri] irregular noun
[UK: θɪ.ˈsɔː.rəs θɪ.ˈsɔː.rəs] [US: θə.ˈsɔː.rəs θɪ.ˈsɔː.rəs]

gyermekszótár főnév

children's dictionary noun
[UK: ˈtʃɪl.drənz ˈdɪk.ʃən.ri] [US: ˈtʃɪl.drənz ˈdɪk.ʃə.ˌne.ri]

helyesírási szótár főnév

speller [spellers]◼◼◼ noun
[UK: ˈspe.lə(r)] [US: ˈspe.lər]

ige szótári alakjai

principal parts[UK: ˈprɪn.səp.l̩ pɑːts] [US: ˈprɪn.səp.l̩ ˈpɑːrts]

principal parts of a verb[UK: ˈprɪn.səp.l̩ pɑːts əv ə vɜːb] [US: ˈprɪn.səp.l̩ ˈpɑːrts əv ə ˈvɝːb]

ismétlő jel (szótári címszót) főnév

tilde [tildes] noun
[UK: tɪld] [US: tɪld]

játszótárs főnév

playmate [playmates]◼◼◼ noun
[UK: ˈpleɪ.meɪt] [US: ˈpleɪ.meɪt]

playfellow noun
[UK: ˈpleɪ.fe.ləʊ] [US: ˈpleɪ.felo.ʊ]

kikeres (vmit) a szótárban ige

look something up in the dictionary verb
[UK: lʊk ˈsʌm.θɪŋ ʌp ɪn ðə ˈdɪk.ʃən.ri] [US: ˈlʊk ˈsʌm.θɪŋ ʌp ɪn ðə ˈdɪk.ʃə.ˌne.ri]

kisszótár főnév

pocket dictionary noun
[UK: ˈpɒkɪt ˈdɪk.ʃən.ri] [US: ˈpɑːkət ˈdɪk.ʃə.ˌne.ri]

kéziszótár főnév

concise dictionary noun
[UK: kən.ˈsaɪs ˈdɪk.ʃən.ri] [US: kən.ˈsaɪs ˈdɪk.ʃə.ˌne.ri]

magyarázószótár-szerkesztő főnév

glossarist noun
[UK: ˈglɒsərrɪst ] [US: ˈglɔsərɪst ]

glossator noun
[UK: ɡləsˈeɪtə] [US: ɡlɔsˈeɪɾɚ]

glosser noun
[UK: ˈɡlɒ.sə(r)] [US: ˈɡlɒ.sər]

glossist noun
[UK: ˈglɒsɪst ] [US: ˈglɔsɪst ]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska