Ungersk-Engelsk ordbok »

szó är på engelska

UngerskaEngelska
szó főnév

word [words]◼◼◼ noun
[UK: ˈwɜːd] [US: ˈwɝːd]

term [terms]◼◼◻ noun
[UK: tɜːm] [US: ˈtɝːm]

palabra◼◻◻ noun
[UK: pˈalabrə] [US: pˈælæbrə]

literality noun
[UK: lˌɪtərˈalɪti] [US: lˌɪɾɚrˈælɪɾi]

vocable [vocables] noun
[UK: ˈvəʊkəbl] [US: ˈvoʊk.ə.bəl]

szó (zenei G) főnév

sol [sols]◼◼◼ noun
[UK: sɒl] [US: ˈsɑːl]

soh◼◻◻ noun
[UK: səʊ] [US: soʊ]

szó beékelése a "to" és a főnévi igenév közé

split infinitive[UK: splɪt ɪn.ˈfɪ.nə.tɪv] [US: ˈsplɪt ˌɪn.ˈfɪ.nə.tɪv]

szó eleji melléknév

prosthetic adjective
[UK: prɒs.ˈθet.ɪk] [US: prɑːs.ˈθet.ɪk]

prothetic adjective
[UK: prəθˈetɪk] [US: prəθˈeɾɪk]

szó eleji hangtoldás főnév

prosthesis [prostheses] noun
[UK: prɒs.ˈθiːs.ɪs] [US: prɑːs.ˈθiːs.ɪs]

szó eredetét kutatja ige

etymologize verb
[UK: ˌe.tɪ.ˈmɒ.lə.dʒaɪz] [US: e.tə.ˈmɑː.lə.dʒaɪz]

szó helyett

sigla[UK: sˈɪɡlə] [US: sˈɪɡlə]

szó helytelen használata

wrong use of a word[UK: rɒŋ ˈjuːs əv ə ˈwɜːd] [US: ˈrɒŋ ˈjuːs əv ə ˈwɝːd]

szó hibás használata

wrong use of a word[UK: rɒŋ ˈjuːs əv ə ˈwɜːd] [US: ˈrɒŋ ˈjuːs əv ə ˈwɝːd]

szó humoros elferdítése főnév

malapropism [malapropisms] noun
[UK: ˈmæ.lə.prɒ.pɪ.zəm] [US: ˈmæ.lə.prɒ.pɪ.zəm]

szó jelentése (értelme) főnév

acceptation [acceptations] noun
[UK: ˌæk.sep.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌæk.sep.ˈteɪʃ.n̩]

szó közepén

inlaut[UK: ˈɪnlaʊt] [US: ˈɪnlaʊt]

szó közepén levő

inlaut[UK: ˈɪnlaʊt] [US: ˈɪnlaʊt]

szó megfelelősége (helyzetben)

appropriacy

szó nélkül

without a word◼◼◼[UK: wɪð.ˈaʊt ə ˈwɜːd] [US: wɪð.ˈaʊt ə ˈwɝːd]

wordlessly adverb
[UK: ˈwɜːd.ləs.li] [US: ˈwɝːd.ləs.li]

szó nélkül elhisz

eat up[UK: iːt ʌp] [US: ˈiːt ʌp]

szó nélkül eltűr

pocket[UK: ˈpɒkɪt] [US: ˈpɑːkət]

szó nélkül engedelmeskedik

sing small[UK: sɪŋ smɔːl] [US: ˈsɪŋ ˈsmɒl]

szó rossz használata

wrong use of a word[UK: rɒŋ ˈjuːs əv ə ˈwɜːd] [US: ˈrɒŋ ˈjuːs əv ə ˈwɝːd]

Szó se lehet róla!

No go![UK: nəʊ ɡəʊ] [US: ˈnoʊ ˈɡoʊ]

Not if I know it![UK: nɒt ɪf ˈaɪ nəʊ ɪt] [US: ˈnɑːt ˈɪf ˈaɪ ˈnoʊ ˈɪt]

szó sem lehet róla

be out of the question[UK: bi ˈaʊt əv ðə ˈkwes.tʃən] [US: bi ˈaʊt əv ðə ˈkwes.tʃən]

note on your life[UK: nəʊt ɒn jɔː(r) laɪf] [US: noʊt ɑːn ˈjɔːr ˈlaɪf]

Szó sem lehet róla!

Not on your life![UK: nɒt ɒn jɔː(r) laɪf] [US: ˈnɑːt ɑːn ˈjɔːr ˈlaɪf]

szó sincs róla

far from it◼◼◼[UK: ˈfɑː(r) frəm ɪt] [US: ˈfɑːr frəm ˈɪt]

certainly not◼◼◼[UK: ˈsɜːtn.li nɒt] [US: ˈsɝː.tən.li ˈnɑːt]

not a bit◼◻◻[UK: nɒt ə bɪt] [US: ˈnɑːt ə ˈbɪt]

nothing doing◼◻◻[UK: ˈnʌ.θɪŋ ˈduːɪŋ] [US: ˈnʌ.θɪŋ ˈduːɪŋ]

not a bit of it◼◻◻[UK: nɒt ə bɪt əv ɪt] [US: ˈnɑːt ə ˈbɪt əv ˈɪt]

Szó sincs róla!

Certainly not![UK: ˈsɜːtn.li nɒt] [US: ˈsɝː.tən.li ˈnɑːt]

Good gracious no![UK: ɡʊd ˈɡreɪ.ʃəs nəʊ] [US: ˈɡʊd ˈɡreɪ.ʃəs ˈnoʊ]

No go![UK: nəʊ ɡəʊ] [US: ˈnoʊ ˈɡoʊ]

Not on your life![UK: nɒt ɒn jɔː(r) laɪf] [US: ˈnɑːt ɑːn ˈjɔːr ˈlaɪf]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska