Ungersk-Engelsk ordbok »

színész är på engelska

UngerskaEngelska
színész főnév

actor [actors]◼◼◼ noun
[UK: ˈæk.tə(r)] [US: ˈæk.tər]

player [players]◼◼◻ noun
[UK: ˈpleɪ.ə(r)] [US: ˈpleɪ.r̩]

performer [performers]◼◻◻ noun
[UK: pə.ˈfɔː.mə(r)] [US: pər.ˈfɔːr.mər]

thespian [thespians]◼◻◻ noun
[UK: ˈθe.spɪən] [US: ˈθe.spiən]

theatrical◼◻◻ noun
[UK: θɪ.ˈæ.trɪk.l̩] [US: θi.ˈæ.trɪk.l̩]

trouper◼◻◻ noun
[UK: ˈtruː.pə(r)] [US: ˈtruː.pər]

stage-player noun
[UK: steɪdʒ ˈpleɪ.ə(r)] [US: ˈsteɪdʒ ˈpleɪ.r̩]

theatrical gent noun
[UK: θɪ.ˈæ.trɪk.l̩ dʒent] [US: θi.ˈæ.trɪk.l̩ ˈdʒent]

a theatrical agent noun
[UK: ə θɪ.ˈæ.trɪk.l̩ ˈeɪ.dʒənt] [US: ə θi.ˈæ.trɪk.l̩ ˈeɪ.dʒənt]

histrion noun
[UK: hˈɪstriən] [US: hˈɪstriən]

play-actor noun
[UK: ˈpleɪ ˈæk.tə(r)] [US: ˈpleɪ ˈæk.tər]

színész jelenése

actor's entrance on the stage[UK: ˈæk.tərz ɪn.ˈtrɑːns ɒn ðə steɪdʒ] [US: ˈæk.tərz ˈen.trəns ɑːn ðə ˈsteɪdʒ]

színész szerepe

actor's lines[UK: ˈæk.tərz laɪnz] [US: ˈæk.tərz ˈlaɪnz]

színész végszava főnév

catchword noun
[UK: ˈkæt.ʃwɜːd] [US: ˈkæˌt.ʃwərd]

színész átalakulása

transformance[UK: transfˈɔːməns] [US: trænsfˈoːrməns]

színész-drámaíró főnév

actor-playwrite noun
[UK: ˈæk.tə(r)] [US: ˈæk.tər]

színészbejáró főnév

stage door◼◼◼ noun
[UK: steɪdʒ dɔː(r)] [US: ˈsteɪdʒ ˈdɔːr]

stage-door◼◻◻ noun
[UK: steɪdʒ dɔː(r)] [US: ˈsteɪdʒ ˈdɔːr]

színészek

stage-folk[UK: steɪdʒ fəʊk] [US: ˈsteɪdʒ foʊk]

színészek (film, előadás) főnév

cast [casts]◼◼◼ noun
[UK: kɑːst] [US: ˈkæst]

színészek által eljátszott színdarab (a filmmel ellentétben)

speakie[UK: spˈiːki] [US: spˈiːki]

színészeti alakítás főnév

acting noun
[UK: ˈækt.ɪŋ] [US: ˈækt.ɪŋ]

színészetre adja magát

go in for acting[UK: ɡəʊ ɪn fɔː(r) ˈækt.ɪŋ] [US: ˈɡoʊ ɪn ˈfɔːr ˈækt.ɪŋ]

színészi melléknév

theatrical◼◼◼ adjective
[UK: θɪ.ˈæ.trɪk.l̩] [US: θi.ˈæ.trɪk.l̩]

histrionic◼◻◻ adjective
[UK: ˌhɪ.strɪ.ˈɒ.nɪk] [US: ˌhɪ.stri.ˈɑː.nɪk]

histrionical adjective
[UK: hˌɪstrɪˈɒnɪkəl] [US: hˌɪstrɪˈɑːnɪkəl]

színészi munka

acting work◼◼◼[UK: ˈækt.ɪŋ ˈwɜːk] [US: ˈækt.ɪŋ ˈwɝːk]

színészi tehetség főnév

dramatics [dramatics] noun
[UK: drə.ˈmæ.tɪks] [US: drə.ˈmæ.tɪks]

színészi álnév

stage-name[UK: steɪdʒ ˈneɪm] [US: ˈsteɪdʒ ˈneɪm]

színészies melléknév

theatrical◼◼◼ adjective
[UK: θɪ.ˈæ.trɪk.l̩] [US: θi.ˈæ.trɪk.l̩]

scenical adjective
[UK: sˈiːnɪkəl] [US: sˈiːnɪkəl]

stagelike adjective
[UK: stˈeɪdʒlaɪk] [US: stˈeɪdʒlaɪk]

színészies gesztusok

theatricals[UK: θɪ.ˈæ.trɪk.l̩z] [US: θɪ.ˈæ.trɪk.l̩z]

színészies pózok

theatricals[UK: θɪ.ˈæ.trɪk.l̩z] [US: θɪ.ˈæ.trɪk.l̩z]

színészies taglejtések

theatricals[UK: θɪ.ˈæ.trɪk.l̩z] [US: θɪ.ˈæ.trɪk.l̩z]

színésziesség főnév

theatricalism noun
[UK: θɪˈætrɪkəlɪz(ə)m ] [US: θiˈætrɪkəlɪz(ə)m ]

színészkedik ige

be putting on show verb
[UK: bi ˈpʊt.ɪŋ ɒn ʃəʊ] [US: bi ˈpʊt.ɪŋ ɑːn ˈʃoʊ]

play a part verb
[UK: ˈpleɪ ə pɑːt] [US: ˈpleɪ ə ˈpɑːrt]

tread the boards verb
[UK: tred ðə bɔːdz] [US: ˈtred ðə ˈbɔːrdz]

színészkedik ige
biz

play-act [play-acted, play-acted, play-acting, play-acts] verb
[UK: ˈpleɪ ækt] [US: ˈpleɪ ˈækt]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska