Ungersk-Engelsk ordbok » rendez är på engelska

UngerskaEngelska
rendez ige

acquit verb
[UK: ə.ˈkwɪt] [US: ə.ˈkwɪt]

adjust verb
[UK: ə.ˈdʒʌst] [US: ə.ˈdʒəst]

arrange verb
[UK: ə.ˈreɪndʒ] [US: ə.ˈreɪndʒ]

calendar verb
[UK: ˈkæ.lɪn.də(r)] [US: ˈkæ.lən.dər]

cash in verb
[UK: kæʃ ɪn] [US: ˈkæʃ ɪn]

compose verb
[UK: kəm.ˈpəʊz] [US: kəmˈpoʊz]

compound verb
[UK: kəm.ˈpaʊnd] [US: ˈkɑːm.paʊnd]

docket verb
[UK: ˈdɒkɪt] [US: ˈdɑːkət]

get up verb
[UK: ˈɡet ʌp] [US: ˈɡet ʌp]

hold (held, held) verb
[UK: həʊld held held] [US: hoʊld ˈheld ˈheld]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

make up verb
[UK: ˈmeɪk ʌp] [US: ˈmeɪk ʌp]

marshal verb
[UK: ˈmɑːʃ.l̩] [US: ˈmɑːr.ʃl̩]

order verb
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

organise

organize verb
[UK: ˈɔː.ɡə.naɪz] [US: ˈɔːr.ɡə.ˌnaɪz]

place verb
[UK: ˈpleɪs] [US: ˈpleɪs]

range verb
[UK: reɪndʒ] [US: ˈreɪndʒ]

regularize verb
[UK: ˈre.ɡjʊ.lə.raɪz] [US: ˈre.ɡjʊ.lə.raɪz]

settle verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

sort verb
[UK: sɔːt] [US: ˈsɔːrt]

sort of verb
[UK: sɔːt əv] [US: ˈsɔːrt əv]

square verb
[UK: skweə(r)] [US: ˈskwer]

town-plan verb
[UK: taʊn plæn] [US: ˈtaʊn ˈplæn]

rendez (film) ige

direct verb
[UK: daɪˈrekt] [US: dɪˈrekt]

rendez (számlát, tartozást) ige

arrange verb
[UK: ə.ˈreɪndʒ] [US: ə.ˈreɪndʒ]

rendez vk érdekében főnév

whip-round noun
[UK: wɪp ˈraʊnd] [US: ˈwɪp ˈraʊnd]

rendezés főnév

acquittance noun
[UK: ə.ˈkwɪt.əns] [US: ə.ˈkwɪt.əns]

arrangement noun
[UK: ə.ˈreɪndʒ.mənt] [US: ə.ˈreɪndʒ.mənt]

directing noun
[UK: dɪ.ˈrekt.ɪŋ] [US: də.ˈrekt.ɪŋ]

direction noun
[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: də.ˈrek.ʃn̩]

docketing noun
[UK: ˈdɒk.ɪt.ɪŋ] [US: ˈdɒk.ɪt.ɪŋ]

getting up noun
[UK: ˈɡet.ɪŋ ʌp] [US: ˈɡet.ɪŋ ʌp]

marshalling noun
[UK: ˈmɑː.ʃəl.ɪŋ] [US: ˈmɑːr.ʃəl.ɪŋ]

production noun
[UK: prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: prə.ˈdək.ʃn̩]

seriation noun
[UK: sˈiərɪˈeɪʃən] [US: sˈiərɪˈeɪʃən]

settlement noun
[UK: ˈsetl.mənt] [US: ˈse.təl.mənt]

settling noun
[UK: ˈset.l̩.ɪŋ] [US: ˈset.l̩.ɪŋ]

stage direction noun
[UK: steɪdʒ dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: ˈsteɪdʒ də.ˈrek.ʃn̩]

rendezés (színdarabé) főnév

mise-en-scène noun
[UK: mɪsˈiːˈenˌessˌiːsˌiːhˈatʃˌekˌenˈiː] [US: mɪsˈiːˈenˌessˌiːsˌiːhˈætʃˌekˌenˈiː]

rendezés művészete főnév

showmanship noun
[UK: ˈʃəʊ.mən.ʃɪp] [US: ˈʃoʊ.mən.ʃɪp]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies