Ungersk-Engelsk ordbok »

rész är på engelska

UngerskaEngelska
rész főnév

part [parts]◼◼◼ noun
[UK: pɑːt] [US: ˈpɑːrt]

part of◼◼◼ noun

share [shares]◼◼◻ noun
[UK: ʃeə(r)] [US: ˈʃer]

piece [pieces]◼◼◻ noun
[UK: piːs] [US: ˈpiːs]

side [sides]◼◼◻ noun
[UK: saɪd] [US: ˈsaɪd]

detail [details]◼◼◻ noun
[UK: ˈdiː.teɪl] [US: də.ˈteɪl]

some◼◼◻ noun
[UK: sʌm] [US: ˈsəm]

section [sections]◼◼◻ noun
[UK: ˈsek.ʃn̩] [US: ˈsek.ʃn̩]

place [places]◼◼◻ noun
[UK: ˈpleɪs] [US: ˈpleɪs]

portion [portions]◼◼◻ noun
[UK: ˈpɔːʃ.n̩] [US: ˈpɔːr.ʃn̩]

book [books]◼◼◻ noun
[UK: bʊk] [US: ˈbʊk]

element [elements]◼◼◻ noun
[UK: ˈel.ɪ.mənt] [US: ˈel.ɪ.mənt]

passage [passages]◼◻◻ noun
[UK: ˈpæ.sɪdʒ] [US: ˈpæ.sədʒ]

region [regions]◼◻◻ noun
[UK: ˈriː.dʒən] [US: ˈriː.dʒən]

segment [segments]◼◻◻ noun
[UK: seɡ.ˈment] [US: ˈseɡ.mənt]

bay [bays]◼◻◻ noun
[UK: beɪ] [US: ˈbeɪ]

subpart [subparts]◼◻◻ noun

fraction [fractions]◼◻◻ noun
[UK: ˈfræk.ʃn̩] [US: ˈfræk.ʃn̩]

division [divisions]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: dɪ.ˈvɪʒ.n̩]

proportion [proportions]◼◻◻ noun
[UK: prə.ˈpɔːʃ.n̩] [US: prə.ˈpɔːr.ʃn̩]

parcel [parcels]◼◻◻ noun
[UK: ˈpɑːs.l̩] [US: ˈpɑːr.sl̩]

peak [peaks]◼◻◻ noun
[UK: piːk] [US: ˈpiːk]

snack [snacks]◼◻◻ noun
[UK: snæk] [US: ˈsnæk]

discerption noun
[UK: dɪsˈɜːpʃən] [US: dɪsˈɜːpʃən]

pièce◼◼◻ noun
[UK: paɪčce ] [US: paɪčce ]

quotity noun
[UK: kwˈɒtɪti] [US: kwˈɑːɾɪɾi]

rész(ek) főnév

tranch(es) noun

rész… (partialis) főnév

partial [partials] noun
[UK: ˈpɑːʃ.l̩] [US: ˈpɑːr.ʃl̩]

rész (vmiből) főnév

partage (of something) [partages] noun
[UK: pˈɑːtɪdʒ] [US: pˈɑːrɾɪdʒ]

rész felület

part surface[UK: pɑːt ˈsɜː.fɪs] [US: ˈpɑːrt ˈsɝː.fəs]

rész és vers

chapter and verse◼◼◼[UK: ˈtʃæp.tə(r) ənd vɜːs] [US: ˈtʃæp.tər ænd ˈvɝːs]

részalakzat főnév

subfigure [subfigures] noun
[UK: sˈʌbfɪɡə] [US: sˈʌbfɪɡjɚ]

részarányos melléknév

symmetrical◼◼◼ adjective
[UK: sɪ.ˈme.trɪk.l̩] [US: sə.ˈme.trɪk.l̩]

symmetric adjective
[UK: sɪ.ˈme.trɪk] [US: sɪ.ˈme.trɪk]

részarányossá tesz ige

symmetrize [symmetrized, symmetrized, symmetrizing, symmetrizes] verb
[UK: ˈsɪ.mɪ.traɪz] [US: ˈsɪ.mɪ.ˌtraɪz]

részarányosság főnév

symmetricalness noun
[UK: sɪˈmɛtrɪkəlnəs ] [US: səˈmɛtrɪkəlnəs ]

symmetry [symmetries] noun
[UK: ˈsɪ.mə.tri] [US: ˈsɪ.mə.tri]

részarányosság hiánya főnév

wryness noun
[UK: raɪz] [US: ˈraɪ.nəs]

részaránytalanság főnév

dissymetry noun
[UK: dɪsimətrˈi] [US: dɪsɪmətrˈi]

részaránytalanság (asymmetria) főnév

asymmetry [asymmetries] noun
[UK: æ.ˈsɪ.mə.tri] [US: ˌe.ˈsɪ.mə.tri]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska