Ungersk-Engelsk ordbok »

macedónia volt jugoszláv köztársaság är på engelska

UngerskaEngelska
Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság

former Yugoslav Republic of Macedonia◼◼◼[UK: ˈfɔː.mə(r) ˈjuː.ɡəʊ.slɑːv rɪ.ˈpʌ.blɪk əv ˌmæ.sə.ˈdəʊ.niə] [US: ˈfɔːr.mər ˈjuːɡo.ʊ.slɑːv ri.ˈpʌ.blək əv ˌmæ.səˈdo.ʊ.niə]

You can find it in:

UngerskaEngelska