Ungersk-Engelsk ordbok »

kezelés betyder på engelska

UngerskaEngelska
kezelés [~t, ~e] főnév

treatment [treatments]◼◼◼noun
[UK: ˈtriːt.mənt] [US: ˈtriːt.mənt]
I refused treatment. = Megtagadtam a kezelést.

management [managements]◼◼◼noun
[UK: ˈmæ.nɪdʒ.mənt] [US: ˈmæ.nədʒ.mənt]

control◼◼◻noun
[UK: kən.ˈtrəʊl] [US: kənˈtroʊl]

course [courses]◼◼◻noun
[UK: kɔːs] [US: ˈkɔːrs]

handling [handlings]◼◼◻noun
[UK: ˈhæn.dl̩ɪŋ] [US: ˈhæn.dl̩ɪŋ]

administration◼◼◻noun
[UK: əd.ˌmɪ.nɪ.ˈstreɪʃ.n̩] [US: æd.ˌmɪ.nə.ˈstreɪʃ.n̩]

cure◼◼◻noun
[UK: kjʊə(r)] [US: ˈkjʊr]

maintenance◼◼◻noun
[UK: ˈmeɪn.tə.nəns] [US: ˈmeɪn.tə.nəns]

attention [attentions]◼◼◻noun
[UK: ə.ˈten.ʃn̩] [US: ə.ˈten.ʃn̩]

disposal [disposals]◼◼◻noun
[UK: dɪ.ˈspəʊz.l̩] [US: dɪˈspo.ʊz.l̩]

dealing with◼◼◻noun

usage◼◼◻noun
[UK: ˈjuː.sɪdʒ] [US: ˈjuː.sədʒ]

running [runnings]◼◼◻noun
[UK: ˈrʌn.ɪŋ] [US: ˈrʌn.ɪŋ]

maintaining◼◼◻noun
[UK: meɪn.ˈteɪn.ɪŋ] [US: men.ˈteɪn.ɪŋ]

manipulation [manipulations]◼◻◻noun
[UK: mə.ˌnɪ.pjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: mə.ˌnɪ.pjə.ˈleɪʃ.n̩]

conditioning [conditionings]◼◻◻noun
[UK: kən.ˈdɪʃ.n̩.ɪŋ] [US: kən.ˈdɪʃ.n̩.ɪŋ]

of course◼◻◻noun
[UK: əv kɔːs] [US: əv ˈkɔːrs]

curing◼◻◻noun
[UK: ˈkjʊər.ɪŋ] [US: ˈkjʊr.ɪŋ]

attendance [attendances]◼◻◻noun
[UK: ə.ˈten.dəns] [US: ə.ˈten.dəns]

entreatmentnoun
[UK: entrˈiːtmənt] [US: entrˈiːtmənt]

kezelés elmulasztása főnév

nontreatmentnoun

kezelés előkészítéséül csinál

premise[UK: ˈpre.mɪs] [US: ˈpre.məs]

kezelés előkészítéséül végez

premise[UK: ˈpre.mɪs] [US: ˈpre.məs]

kezelés villanyszikrával főnév

fulguration [fulgurations]noun
[UK: fˌʊlɡjərˈeɪʃən] [US: fˌʊlɡjɚrˈeɪʃən]

kezelésbe vesz

take in hand[UK: teɪk ɪn hænd] [US: ˈteɪk ɪn ˈhænd]

kezelésbe vesz (valamit) ige

take something in handverb
[UK: teɪk ˈsʌm.θɪŋ ɪn hænd] [US: ˈteɪk ˈsʌm.θɪŋ ɪn ˈhænd]

kezelése

handling of◼◼◼

kezelése ige

maintains◼◻◻verb
[UK: meɪn.ˈteɪnz] [US: men.ˈteɪnz]

kezelési melléknév

technical◼◼◼adjective
[UK: ˈtek.nɪk.l̩] [US: ˈtek.nɪk.l̩]

operational◼◼◼adjective
[UK: ˌɒ.pə.ˈreɪ.ʃnəl] [US: ˌɑː.pə.ˈreɪ.ʃə.nəl]

kezelési díj

management fee◼◼◼

kezelési díj főnév

handling charge◼◼◻noun
[UK: ˈhæn.dl̩ɪŋ tʃɑːdʒ] [US: ˈhæn.dl̩ɪŋ ˈtʃɑːrdʒ]

kezelési költség

handling fee◼◼◼[UK: ˈhæn.dl̩ɪŋ fiː] [US: ˈhæn.dl̩ɪŋ ˈfiː]

standing expenses[UK: ˈstænd.ɪŋ ɪk.ˈspen.sɪz] [US: ˈstænd.ɪŋ ɪk.ˈspen.səz]

kezelési költség főnév

handling cost◼◼◼noun

kezelési költségek főnév

handling charges◼◼◼noun

kezelési útmutató (ruhához) főnév

care labelnoun

kezelésre bejáró beteg (ambulans)

outs[UK: ˈaʊts] [US: ˈaʊts]

kezelésre nem reagáló (immedicabilis) melléknév

immedicableadjective
[UK: ɪ.ˈme.dɪkəbl] [US: ɪ.ˈme.dək.ə.bəl]

a társadalombiztosítás keretében történő gyógykezelés GB orv

panel-treatment[UK: ˈpæn.l̩ ˈtriːt.mənt] [US: ˈpæn.l̩ ˈtriːt.mənt]

12