Ungersk-Engelsk ordbok »

jóhiszemű är på engelska

UngerskaEngelska
jóhiszemű melléknév

bona◼◼◼ adjective
[UK: ˈbəʊ.nə] [US: ˈboʊ.nə]

bona fide adjective
[UK: ˈbəʊ.nə ˈfaɪd] [US: ˈboʊ.nə ˈfaɪd]

bona-fide adjective
[UK: ˈbəʊ.nə ˈfaɪd] [US: ˈboʊ.nə ˈfaɪd]

confiding adjective
[UK: kən.ˈfaɪd.ɪŋ] [US: kən.ˈfaɪd.ɪŋ]

honest-to-God adjective
[UK: ˈɒ.nɪst tuː ɡɒd] [US: ˈɑː.nəst ˈtuː ˈɡɑːd]

honest-to-goodness adjective
[UK: ˈɒ.nɪst tuː ˈɡʊd.nəs] [US: ˈɑː.nəst ˈtuː ˈɡʊd.nəs]

well-meant adjective
[UK: wel ment] [US: ˈwel ˈment]

jóhiszeműen melléknév

bona fide adjective
[UK: ˈbəʊ.nə ˈfaɪd] [US: ˈboʊ.nə ˈfaɪd]

in good faith adjective
[UK: ɪn ɡʊd feɪθ] [US: ɪn ˈɡʊd ˈfeɪθ]

jóhiszeműen cselekszik

act for the best[UK: ækt fɔː(r) ðə best] [US: ˈækt ˈfɔːr ðə ˈbest]

do something in all good faith[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ ɪn ɔːl ɡʊd feɪθ] [US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ ɪn ɔːl ˈɡʊd ˈfeɪθ]

jóhiszeműen jár el vkvel szemben

give somebody a chance[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə tʃɑːns] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈtʃæns]

jóhiszeműen megszerez

acquire in good faith

jóhiszeműleg

in good faith[UK: ɪn ɡʊd feɪθ] [US: ɪn ˈɡʊd ˈfeɪθ]

jóhiszeműség főnév

sincerity◼◼◼ noun
[UK: sɪn.ˈse.rɪ.ti] [US: ˌsɪn.ˈse.rə.ti]

bona fides [bona fides] noun

good faith noun
[UK: ɡʊd feɪθ] [US: ˈɡʊd ˈfeɪθ]

jóhiszeműség záloga

pledge of good faith[UK: pledʒ əv ɡʊd feɪθ] [US: ˈpledʒ əv ˈɡʊd ˈfeɪθ]

jóhiszeműségének záloga

earnest of one's good intentions[UK: ˈɜː.nɪst əv wʌnz ɡʊd ɪn.ˈten.ʃn̩z] [US: ˈɝː.nəst əv wʌnz ˈɡʊd ˌɪn.ˈten.tʃn̩z]

gyanút kelt vkben vk jóhiszeműsége felől

cast suspicion on somebody's good faith[UK: kɑːst sə.ˈspɪʃ.n̩ ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ɡʊd feɪθ] [US: ˈkæst sə.ˈspɪʃ.n̩ ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɡʊd ˈfeɪθ]

természeténél fogva jóhiszemű

naturally unsuspecting[UK: ˈnæt.ʃrə.li ˌʌn.sə.ˈspekt.ɪŋ] [US: ˈnæ.tʃə.rə.li ˌʌn.sə.ˈspekt.ɪŋ]

unsuspecting by nature[UK: ˌʌn.sə.ˈspekt.ɪŋ baɪ ˈneɪ.tʃə(r)] [US: ˌʌn.sə.ˈspekt.ɪŋ baɪ ˈneɪ.tʃər]

You can find it in:

UngerskaEngelska