Ungersk-Engelsk ordbok »

ivás är på engelska

UngerskaEngelska
ivás főnév

drinking◼◼◼ noun
[UK: ˈdrɪŋkɪŋ] [US: ˈdrɪŋkɪŋ]

drink [drinks]◼◼◻ noun
[UK: drɪŋk] [US: ˈdrɪŋk]

boozing◼◻◻ noun
[UK: ˈbuːz.ɪŋ] [US: ˈbuːz.ɪŋ]

bowl [bowls] noun
[UK: bəʊl] [US: boʊl]

soak [soaks] noun
[UK: səʊk] [US: soʊk]

wet [wets] noun
[UK: wet] [US: ˈwet]

potation noun
[UK: pəʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: poʊ.ˈteɪʃ.n̩]

wine-bibbing noun
[UK: waɪn ˈbɪb.ɪŋ] [US: ˈwaɪn ˈbɪb.ɪŋ]

ivás (szeszes italé) főnév

poculation noun
[UK: pˌɒkjʊlˈeɪʃən] [US: pˌɑːkjʊlˈeɪʃən]

ivás bizalmas viszonyban

hob-and-nob (hob-a-nob, hobanob, hobnob)[UK: hɒb ənd nɒb] [US: ˈhɑːb ænd ˈnɑːb]

ivás vknek az egészségére

toast[UK: təʊst] [US: toʊst]

toasting noun
[UK: ˈtəʊst.ɪŋ] [US: ˈtoʊ.stɪŋ]

ivási kényszer (dipsomania) főnév

dipsomania noun
[UK: ˌdɪp.sə.ˈmeɪ.nɪə] [US: ˌdɪp.sə.ˈmeɪ.nɪə]

ivási kéynszerben szenvedő (dipsomaniacus) főnév

dipsomaniac [dipsomaniacs] noun
[UK: ˌdɪp.sə.ˈmeɪ.nɪæk] [US: ˌdɪp.sə.ˈmeɪ.nɪæk]

ivásnak adja magát

go on the booze[UK: ɡəʊ ɒn ðə buːz] [US: ˈɡoʊ ɑːn ðə ˈbuːz]

ivásra adja magát (átv)

take to drink[UK: teɪk tuː drɪŋk] [US: ˈteɪk ˈtuː ˈdrɪŋk]

take to drinking[UK: teɪk tuː ˈdrɪŋkɪŋ] [US: ˈteɪk ˈtuː ˈdrɪŋkɪŋ]

ivásra alkalmas

fit to drink[UK: fɪt tuː drɪŋk] [US: ˈfɪt ˈtuː ˈdrɪŋk]

ivásra hajló melléknév

liquorish adjective
[UK: ˈlɪk.ə.rɪʃ] [US: ˈlɪk.ə.rɪʃ]

ivástól elbutult

sodden adjective
[UK: ˈsɒd.n̩] [US: ˈsɑːd.n̩]

sodden with drink[UK: ˈsɒd.n̩ wɪð drɪŋk] [US: ˈsɑːd.n̩ wɪθ ˈdrɪŋk]

ivászat főnév

booze◼◼◼ noun
[UK: buːz] [US: ˈbuːz]

bender [benders]◼◼◼ noun
[UK: ˈben.də(r)] [US: ˈben.dər]

heavy drinking◼◼◻ noun

libation [libations]◼◼◻ noun
[UK: laɪ.ˈbeɪʃ.n̩] [US: laɪ.ˈbeɪʃ.n̩]

bend [bends]◼◻◻ noun
[UK: bend] [US: ˈbend]

swill [swills]◼◻◻ noun
[UK: swɪl] [US: ˈswɪl]

toot [toots]◼◻◻ noun
[UK: tuːt] [US: ˈtuːt]

bouse noun
[UK: ˈbaʊs] [US: ˈbaʊs]

carousal noun
[UK: kə.ˈraʊz.l̩] [US: kə.ˈraʊz.l̩]

potation noun
[UK: pəʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: poʊ.ˈteɪʃ.n̩]

soak [soaks] noun
[UK: səʊk] [US: soʊk]

soaking noun
[UK: ˈsəʊkɪŋ] [US: ˈsoʊkɪŋ]

tank-up noun
[UK: tæŋk ʌp] [US: ˈtæŋk ʌp]

wassail-bout noun
[UK: ˈwɒ.seɪl baʊt] [US: ˈwɒ.seɪl ˈbaʊt]

wine-bibbing noun
[UK: waɪn ˈbɪb.ɪŋ] [US: ˈwaɪn ˈbɪb.ɪŋ]

ivászat főnév
Aust

beer-up noun
[UK: bɪə(r) ʌp] [US: ˈbɪr ʌp]

az ivás aláásta az egészségét

drinking has played the devil with his health[UK: ˈdrɪŋkɪŋ hæz ˈpleɪd ðə ˈdev.l̩ wɪð hɪz helθ] [US: ˈdrɪŋkɪŋ ˈhæz ˈpleɪd ðə ˈdev.l̩ wɪθ ˈhɪz ˈhelθ]

az ivás rabjává válik

become addicted to drink[UK: bɪˈkʌm ə.ˈdɪk.tɪd tuː drɪŋk] [US: bɪˈkʌm ə.ˈdɪk.təd ˈtuː ˈdrɪŋk]

barátságos ivás melléknév

hob-and-nob (hob-a-nob, hobanob, hobnob) adjective
[UK: hɒb ənd nɒb] [US: ˈhɑːb ænd ˈnɑːb]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska