Ungersk-Engelsk ordbok »

irány betyder på engelska

UngerskaEngelska
irány főnév

direction [directions]◼◼◼noun
[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: də.ˈrek.ʃn̩]
From which direction? = Milyen irányból?

course [courses]◼◼◻noun
[UK: kɔːs] [US: ˈkɔːrs]

turn [turns]◼◼◻noun
[UK: tɜːn] [US: ˈtɝːn]
Turn the knob clockwise. = Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba!

line [lines]◼◼◻noun
[UK: laɪn] [US: ˈlaɪn]

current [currents]◼◼◻noun
[UK: ˈkʌ.rənt] [US: ˈkɜː.rənt]

flow [flows]◼◼◻noun
[UK: fləʊ] [US: ˈfloʊ]

trend [trends]◼◼◻noun
[UK: trend] [US: ˈtrend]
The trend isn't looking good. = A dolgok nem tartanak jó irányba.

heading [headings]◼◼◻noun
[UK: ˈhed.ɪŋ] [US: ˈhed.ɪŋ]

orientation [orientations]◼◼◻noun
[UK: ˌɔː.rɪen.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌɔː.rien.ˈteɪʃ.n̩]

angle [angles]◼◼◻noun
[UK: ˈæŋ.ɡl̩] [US: ˈæŋ.ɡl̩]
He began to angle toward the river. = A folyó irányába kezdett haladni.

way [ways]◼◼◻noun
[UK: ˈweɪ] [US: ˈweɪ]

range [ranges]◼◼◻noun
[UK: reɪndʒ] [US: ˈreɪndʒ]

bearing [bearings]◼◼◻noun
[UK: ˈbeər.ɪŋ] [US: ˈber.ɪŋ]

lay [lays]◼◼◻noun
[UK: leɪ] [US: ˈleɪ]

running [runnings]◼◼◻noun
[UK: ˈrʌn.ɪŋ] [US: ˈrʌn.ɪŋ]

drift [drifts]◼◼◻noun
[UK: drɪft] [US: ˈdrɪft]

lane [lanes]◼◼◻noun
[UK: leɪn] [US: ˈleɪn]

beam [beams]◼◻◻noun
[UK: biːm] [US: ˈbiːm]

of course◼◻◻noun
[UK: əv kɔːs] [US: əv ˈkɔːrs]

tenor [tenors]◼◻◻noun
[UK: ˈte.nə(r)] [US: ˈte.nər]

by the way◼◻◻noun
[UK: baɪ ðə ˈweɪ] [US: baɪ ðə ˈweɪ]

By the way!◼◻◻noun
[UK: baɪ ðə ˈweɪ] [US: baɪ ðə ˈweɪ]

conducementnoun
[UK: kəndjˈuːsmənt] [US: kəndˈuːsmənt]

irány főnév
skót

airtnoun
[UK: ˈeət] [US: ˈert]

irány (szemé) főnév

cast [casts]◼◼◼noun
[UK: kɑːst] [US: ˈkæst]

irány (szélé) főnév

set [sets]◼◼◼noun
[UK: set] [US: ˈset]
The ship set sail for Bombay. = A vitorlás Mumbai felé vette az irányt.

iránymelléknév

directionaladjective
[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩əl] [US: də.ˈrek.ʃn̩əl]

irány-meghatározás főnév

orientation [orientations]◼◼◼noun
[UK: ˌɔː.rɪen.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌɔː.rien.ˈteɪʃ.n̩]

iránya vesztett melléknév

rudderlessadjective
[UK: ˈrʌ.də.lɪs] [US: ˈrʌ.dər.ləs]

irányadó melléknév

standard◼◼◼adjective
[UK: ˈstæn.dəd] [US: ˈstæn.dərd]

authoritative◼◼◼adjective
[UK: ɔː.ˈθɒ.rɪ.tə.tɪv] [US: ə.ˈθɔː.rə.ˌte.tɪv]

normative◼◼◻adjective
[UK: ˈnɔː.mə.tɪv] [US: ˈnɔːr.mə.tɪv]

exemplary◼◼◻adjective
[UK: ɪɡ.ˈzem.plə.ri] [US: ɪg.ˈzem.plə.ri]

trendsetting◼◻◻adjective

irányadó

guiding◼◼◼[UK: ˈɡaɪd.ɪŋ] [US: ˈɡaɪd.ɪŋ]

indicative◼◼◼[UK: ɪn.ˈdɪk.ə.tɪv] [US: ˌɪn.ˈdɪk.ə.tɪv]

irányadó főnév

localizer [localizers]noun
[UK: ˈləʊkəlaɪzə ] [US: ˈloʊkəˌlaɪzər ]

irányadó főnév
rep

locatingnoun
[UK: ləʊˈk.eɪt.ɪŋ] [US: loʊˈk.eɪt.ɪŋ]

irányadó (személy) főnév

director [directors]◼◼◼noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə(r)] [US: də.ˈrek.tər]

irányadó eset főnév

precedent [precedents]◼◼◼noun
[UK: ˈpre.sɪ.dənt] [US: ˈpre.sə.dənt]

12