Ungersk-Engelsk ordbok » illető är på engelska

UngerskaEngelska
illető főnév

concerning◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈsɜːn.ɪŋ] [US: kən.ˈsɝːn.ɪŋ]

party◼◼◼ noun
[UK: ˈpɑː.ti] [US: ˈpɑːr.ti]

respective◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈspek.tɪv] [US: rə.ˈspek.tɪv]

referring to◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈfɜːr.ɪŋ tuː] [US: rə.ˈfɜːr.ɪŋ ˈtuː]

illető főnév melléknév

… in question noun adjective
[UK: ɪn ˈkwes.tʃən] [US: ɪn ˈkwes.tʃən]

illetően

concerning◼◼◼[UK: kən.ˈsɜːn.ɪŋ] [US: kən.ˈsɝːn.ɪŋ]

regarding◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈɡɑːd.ɪŋ] [US: rə.ˈɡɑːrd.ɪŋ]

respecting◼◻◻[UK: rɪ.ˈspekt.ɪŋ] [US: ri.ˈspekt.ɪŋ]

illetőleg határozószó

respectively◼◼◼ adverb
[UK: rɪ.ˈspek.tɪ.vli] [US: rə.ˈspek.tɪ.vli]

concerning◼◼◻ conjunction
[UK: kən.ˈsɜːn.ɪŋ] [US: kən.ˈsɝːn.ɪŋ]

regarding◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈɡɑːd.ɪŋ] [US: rə.ˈɡɑːrd.ɪŋ]

as the case might be conjunction
[UK: əz ðə keɪs maɪt bi] [US: ˈæz ðə ˈkeɪs ˈmaɪt bi]

or rather conjunction
[UK: ɔː(r) ˈrɑː.ðə(r)] [US: ɔːr ˈræ.ðər]

respectivelly adverb
[UK: rɪspˈektɪvəli] [US: rɪspˈektɪvəli]

illetőségi kikötő

port of registry[UK: pɔːt əv ˈre.dʒɪ.stri] [US: ˈpɔːrt əv ˈre.dʒə.stri]

illetőségigazolás

certificate of residence◼◼◼

alapos szaktudással rendelkezik (vmit) illetően ige

be adept at doing something verb
[UK: bi ˈæ.dept ət ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ə.ˈdept ət ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

be adept in something verb
[UK: bi ˈæ.dept ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ə.ˈdept ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

becslést illető

estimatory[UK: ˈestɪmətəri] [US: ˈestᵻmətˌoːri]

egy bizonyos illető főnév

quidam noun
[UK: kwˈɪdəm] [US: kwˈɪdəm]

ezt illetően határozószó

on this head[UK: ɒn ðɪs hed] [US: ɑːn ðɪs ˈhed]

therein adverb
[UK: ðeə.ˈrɪn] [US: ðe.ˈrɪn]

ezt illetőleg megnyugtatott

she reassured me on this head[UK: ʃiː ˌriːə.ˈʃʊəd miː ɒn ðɪs hed] [US: ˈʃiː ˌriə.ˈʃʊrd ˈmiː ɑːn ðɪs ˈhed]

gyülekezetet illető melléknév

conventional adjective
[UK: kən.ˈven.ʃn̩əl] [US: kən.ˈven.ʃn̩əl]

helyzetet illető melléknév

situational adjective
[UK: ˌsɪ.tʃuː.ˈeɪ.ʃə.nəl] [US: ˌsɪ.tʃuː.ˈeɪ.ʃə.nəl]

ill (illetőleg) határozószó

resp (respectively) adverb
[UK: rɪ.ˈspek.tɪ.vli] [US: rə.ˈspek.tɪ.vli]

megegyeztek a feltételeket illetően

they agreed on the terms[UK: ˈðeɪ ə.ˈɡriːd ɒn ðə tɜːmz] [US: ˈðeɪ ə.ˈɡriːd ɑːn ðə ˈtɝːmz]

megillető melléknév

rightful◼◼◼ adjective
[UK: ˈraɪt.fəl] [US: ˈraɪt.fəl]

megillető hely

place[UK: ˈpleɪs] [US: ˈpleɪs]

megillető rész

thwack[UK: θwæk] [US: ˈθwæk]

whack[UK: wæk] [US: ˈwæk]

megillető tisztelet

tribute of respect[UK: ˈtrɪ.bjuːt əv rɪ.ˈspekt] [US: ˈtrɪ.bjuːt əv rə.ˈspekt]

megilletődve határozószó

awfully adverb
[UK: ˈɔː.fli] [US: ˈɑː.fli]

megilletődött melléknévi igenév

be awed participle
[UK: bi ɔːd] [US: bi ˈɒd]

ne aggodalmaskodjék ezt illetően

have no fear on that score[UK: həv nəʊ fɪə(r) ɒn ðæt skɔː(r)] [US: həv ˈnoʊ ˈfɪr ɑːn ˈðæt ˈskɔːr]

nem a per érdemét illetően védekezik ige
jog

misplead verb
[UK: mɪsplˈiːd] [US: mɪsplˈiːd]

pesszimista (vmit) illetően ige

take a dim view of something verb
[UK: teɪk ə dɪm vjuː əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ə ˈdɪm ˈvjuː əv ˈsʌm.θɪŋ]

születésnél fogva illető jog főnév

birthright noun
[UK: ˈbɜː.θraɪt] [US: ˈbɝː.ˌθraɪt]

tulajdonost illető melléknév

proprietary adjective
[UK: prə.ˈpraɪə.tri] [US: prə.ˈpraɪə.ˌte.ri]

vkit megillető

coming to somebody[UK: ˈkʌm.ɪŋ tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkʌm.ɪŋ ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies