Ungersk-Engelsk ordbok » időköz är på engelska

UngerskaEngelska
időköz főnév

interval◼◼◼ noun
[UK: ˈɪn.təv.l̩] [US: ˈɪn.tər.vl̩]

period◼◼◼ noun
[UK: ˈpɪə.rɪəd] [US: ˈpɪ.riəd]

space◼◻◻ noun
[UK: speɪs] [US: ˈspeɪs]

interspace noun
[UK: ɪn.ˈtɜː.speɪs] [US: ɪn.ˈtɜː.speɪs]

lapse noun
[UK: læps] [US: ˈlæps]

space of time noun
[UK: speɪs əv ˈtaɪm] [US: ˈspeɪs əv ˈtaɪm]

időközben határozószó

in the meantime◼◼◼ adverb
[UK: ɪn ðə ˈmiːn.taɪm] [US: ɪn ðə ˈmiːn.ˌtaɪm]

meantime◼◼◼ adverb
[UK: ˈmiːn.taɪm] [US: ˈmiːn.ˌtaɪm]

meanwhile◼◼◼ adverb
[UK: ˈmiːn.waɪl] [US: ˈmiːˌn.waɪl]

in the meanwhile◼◻◻ adverb
[UK: ɪn ðə ˈmiːn.waɪl] [US: ɪn ðə ˈmiːˌn.waɪl]

whiles adverb
[UK: waɪlz] [US: ˈwaɪlz]

időközi melléknév

interim◼◼◼ adjective
[UK: ˈɪn.tə.rɪm] [US: ˈɪn.tə.rəm]

interimistic adjective
[UK: ˌɪntərɪmˈɪstɪk] [US: ˌɪntɚrɪmˈɪstɪk]

időközi jelentés

interim report◼◼◼[UK: ˈɪn.tə.rɪm rɪ.ˈpɔːt] [US: ˈɪn.tə.rəm ri.ˈpɔːrt]

időközi osztalék főnév

interim dividend noun

időközi választás

by-election[UK: baɪ ɪ.ˈlek.ʃn̩] [US: baɪ ə.ˈlek.ʃn̩]

időközönként

from time to time◼◼◼ adverb
[UK: frəm ˈtaɪm tuː ˈtaɪm] [US: frəm ˈtaɪm ˈtuː ˈtaɪm]

between-time noun
[UK: bɪ.ˈtwiːn ˈtaɪm] [US: bɪ.ˈtwiːn ˈtaɪm]

between-while adverb
[UK: bɪ.ˈtwiːn waɪl] [US: bɪ.ˈtwiːn ˈwaɪl]

now and then adverb
[UK: naʊ ənd ðen] [US: ˈnaʊ ænd ˈðen]

időközös közlekedtetés

time interval traffic[UK: ˈtaɪm ˈɪn.təv.l̩ ˈtræ.fɪk] [US: ˈtaɪm ˈɪn.tər.vl̩ ˈtræ.fɪk]

hosszú időköz

long[UK: ˈlɒŋ] [US: ˈlɔːŋ]

indítási időköz főnév

headway noun
[UK: ˈhe.dweɪ] [US: ˈhe.ˌdwe]

ismétlődő időköz főnév

period noun
[UK: ˈpɪə.rɪəd] [US: ˈpɪ.riəd]

kis időköz

snatch[UK: snætʃ] [US: ˈsnætʃ]

követési időköz

headway[UK: ˈhe.dweɪ] [US: ˈhe.ˌdwe]

meghatározott időközökben

at stated intervals[UK: ət ˈsteɪ.tɪd ˈɪn.təv.l̩z] [US: ət ˈsteɪ.təd ˈɪn.tər.vl̩z]

rövid időközökben

at short intervals[UK: ət ʃɔːt ˈɪn.təv.l̩z] [US: ət ˈʃɔːrt ˈɪn.tər.vl̩z]

szabálytalan időközökben visszatérő melléknév

aperiodic adjective
[UK: ˌeɪ.ˌpɪə.ri.ˈɒ.dɪk] [US: ˌeɪ.ˌpɪə.ri.ˈɒ.dɪk]

visszatérő időköz főnév

period noun
[UK: ˈpɪə.rɪəd] [US: ˈpɪ.riəd]

ágyúlövések egyperces időközökkel főnév

minute-guns◼◼◼ noun

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies