Ungersk-Engelsk ordbok »

holnapután kiskedden är på engelska

UngerskaEngelska
holnapután kiskedden

at latter Lammas[UK: ət ˈlæ.tə(r) ˈlæ.məs] [US: ət ˈlæ.tər ˈlæ.məs]

in the season of latter lammas[UK: ɪn ðə ˈsiːz.n̩ əv ˈlæ.tə(r) ˈlæ.məs] [US: ɪn ðə ˈsiːz.n̩ əv ˈlæ.tər ˈlæ.məs]

holnapután kiskedden (átv)

tomorrow come never[UK: tə.ˈmɒ.rəʊ kʌm ˈne.və(r)] [US: tə.ˈmɑːˌro.ʊ ˈkəm ˈne.vər]

when pigs fly[UK: wen pɪɡz flaɪ] [US: hwen ˈpɪɡz ˈflaɪ]

when the pigs begin to fly[UK: wen ðə pɪɡz bɪ.ˈɡɪn tuː flaɪ] [US: hwen ðə ˈpɪɡz bɪ.ˈɡɪn ˈtuː ˈflaɪ]

You can find it in:

UngerskaEngelska