Ungersk-Engelsk ordbok »

haladás betyder på engelska

UngerskaEngelska
haladás főnév

progress◼◼◼noun
[UK: prə.ˈɡres] [US: ˈprɑː.ˌɡres]
Progress is being made. = Van haladás.

advancement [advancements]◼◼◻noun
[UK: əd.ˈvɑːn.smənt] [US: əd.ˈvæn.smənt]

advance [advances]◼◼◻noun
[UK: əd.ˈvɑːns] [US: əd.ˈvæns]

progression [progressions]◼◼◻noun
[UK: prə.ˈɡreʃ.n̩] [US: prə.ˈɡreʃ.n̩]

course [courses]◼◼◻noun
[UK: kɔːs] [US: ˈkɔːrs]

progressive [progressives]◼◼◻noun
[UK: prə.ˈɡre.sɪv] [US: prə.ˈɡre.sɪv]

march [marches]◼◼◻noun
[UK: mɑːtʃ] [US: ˈmɑːrtʃ]

head [heads]◼◼◻noun
[UK: hed] [US: ˈhed]

going◼◼◻noun
[UK: ˈɡəʊɪŋ] [US: ˈɡoʊɪŋ]

headway◼◻◻noun
[UK: ˈhe.dweɪ] [US: ˈhe.ˌdwe]

going to◼◻◻noun
[UK: ˈɡəʊɪŋ tuː] [US: ˈɡoʊɪŋ ˈtuː]

of course◼◻◻noun
[UK: əv kɔːs] [US: əv ˈkɔːrs]

getting on◼◻◻noun
[UK: ˈɡet.ɪŋ ɒn] [US: ˈɡet.ɪŋ ɑːn]

roadingnoun
[UK: ˈrəʊdɪŋ ] [US: ˈroʊdɪŋ ]

forwardnessnoun
[UK: ˈfɔː.wəd.nəs] [US: ˈfɔːr.wəd.nəs]

goingsnoun
[UK: ˈɡəʊɪŋz] [US: ˈɡoʊɪŋz]

haladás ellensége főnév

obscurantist [obscurantists]◼◼◼noun
[UK: ˌɒb.skjʊ.ˈræn.tɪst] [US: ˌɒb.skjʊ.ˈræn.tɪst]

haladás ellenzése főnév

obscurantismnoun
[UK: ˌɒb.skjʊ.ˈræn.tɪ.zəm] [US: ˌɒb.skjʊ.ˈræn.tɪ.zəm]

haladás előre főnév

a moving forwardnoun
[UK: ə ˈmuːv.ɪŋ ˈfɔː.wəd] [US: ə ˈmuːv.ɪŋ ˈfɔːr.wərd]

haladás felé való törekvés főnév

progressionismnoun
[UK: prəʊˈgrɛʃənɪz(ə)m ] [US: prəˈgrɛʃənɪz(ə)m ]

haladás mélysége

web-width[UK: web wɪtθ] [US: ˈweb ˈwɪdθ]

haladás nyugat felé főnév

westingnoun
[UK: ˈwe.stɪŋ] [US: ˈwe.stɪŋ]

haladás teljes sebességgel

dash[UK: ˈdæʃ] [US: ˈdæʃ]

haladásellenes melléknév

retrograde◼◼◼adjective
[UK: ˈre.trə.ɡreɪd] [US: ˈre.trə.ˌɡred]

antiprogressiveadjective
[UK: ˌantɪprəɡrˈesɪv] [US: ˌæntɪprəɡrˈesɪv]

unprogressiveadjective
[UK: ˌʌnprəʊˈgrɛsɪv ] [US: ʌnprəˈgrɛsɪv ]

haladásellenes főnév

reactionistnoun
[UK: riː.ˈæk.ʃnɪst] [US: riː.ˈæk.ʃnɪst]

standpatternoun
[UK: ˈstænd.ˌpæ.tə] [US: stænd.ˈpæ.tʌr]

haladásellenes gondolkozású ember melléknév

reactionistadjective
[UK: riː.ˈæk.ʃnɪst] [US: riː.ˈæk.ʃnɪst]

haladásellenesség főnév

standpatismnoun
[UK: stˈandpətˌɪzəm] [US: stˈændpətˌɪzəm]

haladási irány főnév

heading [headings]◼◼◼noun
[UK: ˈhed.ɪŋ] [US: ˈhed.ɪŋ]

haladási irány

driving direction◼◼◻[UK: ˈdraɪv.ɪŋ dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: ˈdraɪv.ɪŋ də.ˈrek.ʃn̩]

direction of traffic◼◻◻[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩ əv ˈtræ.fɪk] [US: də.ˈrek.ʃn̩ əv ˈtræ.fɪk]

haladási irány (utazásé) főnév

direction (of travel) [directions]◼◼◼noun
[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: də.ˈrek.ʃn̩]

haladást ellenző

obscurant[UK: ɒb.ˈskjʊə.rənt] [US: əb.ˈskjʊ.rənt]

a haladás ellensége

retrogradist[UK: ˈrɛtrəʊgreɪdɪst ] [US: ˈrɛtrəˌgreɪdɪst ]

retrogressionist[UK: rˌetrəʊɡrˈeʃənˌɪst] [US: rˌetroʊɡrˈeʃənˌɪst]

a haladás előharcosa

be in the van of progress[UK: bi ɪn ðə væn əv prə.ˈɡres] [US: bi ɪn ðə ˈvæn əv ˈprɑː.ˌɡres]

be in the vanguard of progress[UK: bi ɪn ðə ˈvæn.ɡɑːd əv prə.ˈɡres] [US: bi ɪn ðə ˈvæn.ˌɡɑːrd əv ˈprɑː.ˌɡres]

a haladás gondolatának élharcosa

be in the van of progress[UK: bi ɪn ðə væn əv prə.ˈɡres] [US: bi ɪn ðə ˈvæn əv ˈprɑː.ˌɡres]

12