Ungersk-Engelsk ordbok »

hajszál pontosan är på engelska

UngerskaEngelska
hajszál pontosan

a nicety[UK: ə ˈnaɪ.sə.ti] [US: ə ˈnaɪ.sə.ti]

a T[UK: ə tiː] [US: ə ˈtiː]

hajszálpontosan

on the dot◼◼◼ adverb
[UK: ɒn ðə dɒt] [US: ɑːn ðə ˈdɑːt]

on the button adjective
[UK: ɒn ðə ˈbʌt.n̩] [US: ɑːn ðə ˈbʌt.n̩]

on the tick adjective
[UK: ɒn ðə tɪk] [US: ɑːn ðə ˈtɪk]

hajszálpontosan eltalál

pinpoint[UK: ˈpɪnpɔɪnt] [US: ˈpɪn.ˈpɔɪnt]

hajszálpontosan megállapít

pinpoint[UK: ˈpɪnpɔɪnt] [US: ˈpɪn.ˈpɔɪnt]

hajszálpontosan rögzít

pinpoint[UK: ˈpɪnpɔɪnt] [US: ˈpɪn.ˈpɔɪnt]

hajszálpontosan érkezik

arrive on the dot[UK: ə.ˈraɪv ɒn ðə dɒt] [US: ə.ˈraɪv ɑːn ðə ˈdɑːt]

come on the dot[UK: kʌm ɒn ðə dɒt] [US: ˈkəm ɑːn ðə ˈdɑːt]

You can find it in:

UngerskaEngelska