Ungersk-Engelsk ordbok »

gyors észjárású är på engelska

UngerskaEngelska
gyors észjárású

apt [apter, aptest] adjective
[UK: æpt] [US: ˈæpt]

have a ready wit[UK: həv ə ˈre.di wɪt] [US: həv ə ˈre.di ˈwɪt]

keen-witted adjective
[UK: kiːn ˈwɪ.təd] [US: ˈkiːn ˈwɪ.təd]

nimble-minded[UK: ˈnɪm.bl̩ ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈnɪm.bl̩ ˈmaɪn.dəd]

nimble-witted[UK: ˈnɪm.bl̩ ˈwɪ.təd] [US: ˈnɪm.bl̩ ˈwɪ.təd]

quick in the uptake[UK: kwɪk ɪn ðə ˈʌp.teɪk] [US: ˈkwɪk ɪn ðə ˈʌp.ˌtek]

quick-minded adjective
[UK: kwɪk ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈkwɪk ˈmaɪn.dəd]

quick-witted adjective
[UK: kwɪk ˈwɪ.təd] [US: ˈkwɪk ˈwɪ.təd]

ready-witted◼◻◻ adjective
[UK: ˈre.di ˈwɪ.təd] [US: ˈre.di ˈwɪ.təd]

gyors észjárású (átv)

swift of wit[UK: swɪft əv wɪt] [US: ˈswɪft əv ˈwɪt]

You can find it in:

UngerskaEngelska