Ungersk-Engelsk ordbok » figyelmesség är på engelska

UngerskaEngelska
figyelmesség főnév

attention◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈten.ʃn̩] [US: ə.ˈten.ʃn̩]

consideration◼◻◻ noun
[UK: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩] [US: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]

perceptiveness◼◻◻ noun
[UK: pə.ˈsep.tɪv] [US: pə.ˈsep.tɪv]

thoughtfulness◼◻◻ noun
[UK: ˈθɔːt.fəl.nəs] [US: ˈθɒt.fəl.nəs]

intentness noun
[UK: ɪn.ˈtent.nəs] [US: ɪn.ˈtent.nəs]

perceptivity noun
[UK: ˌpɜː.səp.ˈtɪ.vɪ.tɪ] [US: ˌpɜː.səp.ˈtɪ.vɪ.tɪ]

urbanity noun
[UK: ɜː.ˈbæ.nɪ.ti] [US: ɝː.ˈbæ.nɪ.ti]

figyelmesség (vk iránt) főnév

attentiveness noun
[UK: ə.ˈten.tɪv.nəs] [US: ə.ˈten.tɪv.nəs]

figyelmességekkel vesz körül vkt

encompass verb
[UK: ɪnˈk.ʌm.pəs] [US: enˈk.ʌm.pəs]

encompass somebody with care and attention[UK: ɪnˈk.ʌm.pəs ˈsʌm.bə.di wɪð keə(r) ənd ə.ˈten.ʃn̩] [US: enˈk.ʌm.pəs ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈker ænd ə.ˈten.ʃn̩]

You can find it in:

UngerskaEngelska

Din förhistoria

  Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

  Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

  Accept all cookies

  Cookies help us to:

  Save settings
  Accept all cookies