Ungersk-Engelsk ordbok » felesleges är på engelska

UngerskaEngelska
felesleges melléknév

redundant◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈdʌn.dənt] [US: rə.ˈdən.dənt]

surplus◼◼◼ adjective
[UK: ˈsɜː.pləs] [US: ˈsɝː.pləs]

unnecessary◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈne.sə.sri] [US: ʌn.ˈne.sə.ˌse.ri]

over◼◼◻ adjective
[UK: ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈoʊv.r̩]

spare◼◼◻ adjective
[UK: speə(r)] [US: ˈsper]

superfluous◼◼◻ adjective
[UK: suː.ˈpɜː.flʊəs] [US: ˈsuː.pərˌfl.wəs]

unwanted◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈwɒn.tɪd] [US: ʌˈn.wɒn.təd]

excrescent adjective
[UK: ɪks.ˈkresnt] [US: ɪk.ˈskre.sənt]

excrescential adjective
[UK: ekskrɪsˈenʃəl] [US: ekskrɪsˈenʃəl]

supererogatory adjective
[UK: ˌsjuː.pə.re.ˈrɒ.ɡə.tə.rɪ] [US: ˌsjuː.pə.re.ˈrɒ.ɡə.tə.rɪ]

uncalled for adjective
[UK: ʌnˈk.ɔːld fɔː(r)] [US: ʌnˈkɒld ˈfɔːr]

uncalled-for adjective
[UK: ʌnˈk.ɔːld fɔː(r)] [US: ʌnˈkɒld ˈfɔːr]

felesleges dolgok eltávolítása főnév

declutter noun

felesleges dolog főnév

superfluity noun
[UK: ˌsuː.pə.ˈflʊɪ.ti] [US: ˌsuː.pə.ˈflʊɪ.ti]

felesleges ember

odd man[UK: ɒd mæn] [US: ˈɑːd ˈmæn]

felesleges holmi

lumber[UK: ˈlʌm.bə(r)] [US: ˈlʌm.bər]

felesleges idő

spare time[UK: speə(r) ˈtaɪm] [US: ˈsper ˈtaɪm]

felesleges kártyák lerakása főnév

discard noun
[UK: dɪ.ˈskɑːd] [US: ˌdɪ.ˈskɑːrd]

felesleges rendszabály

uncalled for measure[UK: ʌnˈk.ɔːld fɔː(r) ˈme.ʒə(r)] [US: ʌnˈkɒld ˈfɔːr ˈme.ʒər]

felesleges részleteket elhagy

cut out superfluous details[UK: kʌt ˈaʊt suː.ˈpɜː.flʊəs ˈdiː.teɪlz] [US: ˈkət ˈaʊt ˈsuː.pərˌfl.wəs də.ˈteɪlz]

felesleges részleteket mellőz

cut out superfluous details[UK: kʌt ˈaʊt suː.ˈpɜː.flʊəs ˈdiː.teɪlz] [US: ˈkət ˈaʊt ˈsuː.pərˌfl.wəs də.ˈteɪlz]

felesleges rügyeket eltávolít (gyümölcsfáról) ige

disbud verb
[UK: dɪs.ˈbʌd] [US: dɪs.ˈbʌd]

felesleges szószaporítás főnév

tautology noun
[UK: tɔː.ˈtɒ.lə.dʒi] [US: tɔː.ˈtɒ.lə.dʒi]

felesleges többlet főnév

spilth noun
[UK: spɪlθ] [US: spɪlθ]

felesleges vagyon főnév

superfluity noun
[UK: ˌsuː.pə.ˈflʊɪ.ti] [US: ˌsuː.pə.ˈflʊɪ.ti]

felesleges volta (vmnek) főnév

superfluity noun
[UK: ˌsuː.pə.ˈflʊɪ.ti] [US: ˌsuː.pə.ˈflʊɪ.ti]

feleslegesen határozószó

no end adverb
[UK: nəʊ end] [US: ˈnoʊ ˈend]

redundantly adverb
[UK: re.dundant.lei] [US: re.dundant.lei]

feleslegesen díszíti azt, ami úgyis szép

paint the lily[UK: peɪnt ðə ˈlɪ.li] [US: ˈpeɪnt ðə ˈlɪ.li]

feleslegesen ismételget ige

tautologize verb
[UK: tɔː.ˈtɒ.lə.dʒaɪz] [US: tɔː.ˈtɑː.lə.dʒaɪz]

feleslegesen ismétlő melléknév

tautologic adjective
[UK: tˌɔːtəlˈɒdʒɪk] [US: tˌɔːɾəlˈɑːdʒɪk]

feleslegesen nélkülöz

stint oneself[UK: stɪnt wʌn.ˈself] [US: ˈstɪnt wʌn.ˈself]

feleslegesen tesz-vesz

footle about[UK: ˈfuːt.l̩ ə.ˈbaʊt] [US: ˈfuːt.l̩ ə.ˈbaʊt]

feleslegessé tesz ige

supersede verb
[UK: ˌsuː.pə.ˈsiːd] [US: ˌsuː.pər.ˈsiːd]

feleslegesség főnév

superfluity noun
[UK: ˌsuː.pə.ˈflʊɪ.ti] [US: ˌsuː.pə.ˈflʊɪ.ti]

superflux noun
[UK: ˌs(j)uːpəˈflʌks ] [US: ˌsupərˈflʌks ]

áthelyezés (pl. feleslegessé vált vezető) főnév

outplacement noun

egy olyan üggyel foglalkozni, amely már eldőlt és felesleges tovább beszélni róla

beat a dead horse[UK: biːt ə ded hɔːs] [US: ˈbiːt ə ˈded ˈhɔːrs]

nem feleslegesen adta ki pénzét

have something to show for one's money[UK: həv ˈsʌm.θɪŋ tuː ʃəʊ fɔː(r) wʌnz ˈmʌ.ni] [US: həv ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈʃoʊ ˈfɔːr wʌnz ˈmʌ.ni]

nincs felesleges ideje

have no time to spare[UK: həv nəʊ ˈtaɪm tuː speə(r)] [US: həv ˈnoʊ ˈtaɪm ˈtuː ˈsper]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies