Ungersk-Engelsk ordbok »

félremagyaráz är på engelska

UngerskaEngelska
félremagyaráz ige

misinterpret [misinterpreted, misinterpreted, misinterpreting, misinterprets]◼◼◼ verb
[UK: ˌmɪ.sɪn.ˈtɜː.prɪt] [US: ˌmɪ.ˌsɪn.ˈtɝː.pret]

misconstrue [misconstrued, misconstrued, misconstruing, misconstrues]◼◼◼ verb
[UK: ˌmɪ.skən.ˈstruː] [US: ˌmɪ.skən.ˈstruː]

misread [misread, misread, misreading, misreads]◼◻◻ irregular verb
[UK: ˌmɪs.ˈriːd ˌmɪs.ˈriːd ˌmɪs.ˈriːd] [US: ˌmɪs.ˈriːd ˌmɪs.ˈriːd ˌmɪs.ˈriːd]

misappreciate [misappreciated, misappreciated, misappreciating, misappreciates] verb
[UK: mɪsəprˈiːʃɪˌeɪt] [US: mɪsəprˈiːʃɪˌeɪt]

take amiss verb
[UK: teɪk ə.ˈmɪs] [US: ˈteɪk ə.ˈmɪs]

félremagyaráz (rég) ige

misken verb
[UK: mɪskˈen] [US: mɪskˈen]

félremagyaráz (vmit) ige

put a false construction on something verb
[UK: ˈpʊt ə ˈfɔːls kən.ˈstrʌk.ʃn̩ ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpʊt ə ˈfɔːls kən.ˈstrək.ʃn̩ ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

take something amiss verb
[UK: teɪk ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈmɪs] [US: ˈteɪk ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈmɪs]

félremagyarázható melléknév

equivocal adjective
[UK: ɪ.ˈkwɪ.vək.l̩] [US: ɪ.ˈkwɪ.vək.l̩]

félremagyarázható volta (vmnek) főnév

equivocality noun
[UK: ɪkwˌɪvəkˈalɪti] [US: ɪkwˌɪvəkˈælɪɾi]

félremagyarázott melléknév

misread adjective
[UK: ˌmɪs.ˈriːd] [US: ˌmɪs.ˈriːd]

félremagyarázza vk szavait

put a false construction on somebody's words[UK: ˈpʊt ə ˈfɔːls kən.ˈstrʌk.ʃn̩ ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈwɜːdz] [US: ˈpʊt ə ˈfɔːls kən.ˈstrək.ʃn̩ ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈwɝːdz]

félremagyarázás főnév

misinterpretation [misinterpretations]◼◼◼ noun
[UK: ˌmɪ.sɪn.ˌtɜː.prɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌmɪ.ˌsɪn.ˌtər.prə.ˈteɪʃ.n̩]

misprision [misprisions] noun
[UK: ˌmɪ.ˈsprɪ.ʒən] [US: ˌmɪ.ˈsprɪ.ʒən]

misreading [misreadings] noun

félremagyarázó

misapprehensive adjective
[UK: mɪsˌaprɪhˈensɪv] [US: mɪsˌæprɪhˈensɪv]

misquoter noun
[UK: ˌmɪsˈkwəʊtə ] [US: mɪsˈkwoʊtər ]

könnyen félremagyarázható szavak

words apt to be misrepresented[UK: ˈwɜːdz æpt tuː bi ˌmɪs.ˌre.prɪ.ˈzen.tɪd] [US: ˈwɝːdz ˈæpt ˈtuː bi ˌmɪ.sre.prə.ˈzen.təd]

You can find it in:

UngerskaEngelska