Ungersk-Engelsk ordbok »

ecsetel är på engelska

UngerskaEngelska
ecsetel ige

paint [painted, painted, painting, paints]◼◼◼ verb
[UK: peɪnt] [US: ˈpeɪnt]

depict [depicted, depicted, depicting, depicts] verb
[UK: dɪ.ˈpɪkt] [US: də.ˈpɪkt]

pencil [pencilled, pencilled, pencilling, pencils] verb
[UK: ˈpen.sl̩] [US: ˈpen.sl̩]

ecsetelés főnév

painting [paintings]◼◼◼ noun
[UK: ˈpeɪnt.ɪŋ] [US: ˈpeɪnt.ɪŋ]

depiction [depictions] noun
[UK: dɪ.ˈpɪk.ʃn̩] [US: də.ˈpɪk.ʃn̩]

ecsetelés (leírás) főnév

description [descriptions] noun
[UK: dɪ.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: də.ˈskrɪp.ʃn̩]

ecsetelhetetlen melléknév

unportrayable adjective
[UK: ˌʌnpɔːˈtreɪəbl ] [US: ʌnpɔrˈtreɪəbl ]

ecsetelő főnév

depicter noun
[UK: dɪˈpɪktə ] [US: dɪˈpɪktər ]

ecsetelt melléknév

depicted◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈpɪk.tɪd] [US: də.ˈpɪk.təd]

beecsetel ige

paint [painted, painted, painting, paints] verb
[UK: peɪnt] [US: ˈpeɪnt]

élénk (ecsetelés) melléknév

graphical adjective
[UK: ˈɡræ.fɪk.l̩] [US: ˈɡræ.fɪk.l̩]

élénk leírással ecsetelő

having the faculty of vivid description[UK: ˈhæv.ɪŋ ðə ˈfækl.ti əv ˈvɪ.vɪd dɪ.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˈhæv.ɪŋ ðə ˈfæk.əl.ti əv ˈvɪ.vəd də.ˈskrɪp.ʃn̩]

használat nélkül lepecsételt

cancelled-to-order[UK: ˈkæn.səld tuː ˈɔː.də(r)] [US: ˈkæn.səld ˈtuː ˈɔːr.dər]

ismét lepecsétel ige

restamp [restamped, restamped, restamping, restamps] verb
[UK: ˌriːˈstæmp ] [US: ˌriˈstæmp ]

jóddal beecsetel

paint with iodin[UK: peɪnt wɪð] [US: ˈpeɪnt wɪθ]

lepecsétel ige

stamp [stamped, stamped, stamping, stamps]◼◼◼ verb
[UK: stæmp] [US: ˈstæmp]

seal [sealed, sealed, sealing, seals]◼◼◼ verb
[UK: siːl] [US: ˈsiːl]

seal up◼◻◻ verb
[UK: siːl ʌp] [US: ˈsiːl ʌp]

enseal verb
[UK: ensˈiːl] [US: ensˈiːl]

enstamp verb
[UK: enstˈamp] [US: enstˈæmp]

set one's seal to verb
[UK: set wʌnz siːl tuː] [US: ˈset wʌnz ˈsiːl ˈtuː]

lepecsételetlen melléknév

unsealed◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈsiːld] [US: ʌn.ˈsiːld]

sealless adjective
[UK: siːl.ləs] [US: siːl.ləs]

unstamped adjective
[UK: ˈʌn.ˈstæmpt] [US: ən.ˈstæmpt]

lepecsételt melléknév

sealed◼◼◼ adjective
[UK: siːld] [US: ˈsiːld]

lepecsételt könyv vki számára

be a sealed book to somebody[UK: bi ə siːld bʊk tuː ˈsʌm.bə.di] [US: bi ə ˈsiːld ˈbʊk ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megpecsétel ige

seal [sealed, sealed, sealing, seals]◼◼◼ verb
[UK: siːl] [US: ˈsiːl]

megpecsétel (vmit) ige

put one's signet to something verb
[UK: ˈpʊt wʌnz ˈsɪɡ.nɪt tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpʊt wʌnz ˈsɪɡ.net ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

megpecsételi a barátságot

rivet a friendship[UK: ˈrɪ.vɪt ə ˈfrend.ʃɪp] [US: ˈrɪ.vət ə ˈfrend.ˌʃɪp]

megpecsételi vk sorsát ige

decide somebody's fate verb
[UK: dɪ.ˈsaɪd ˈsəm.ˌbɑː.di feɪt] [US: də.ˈsaɪd ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfeɪt]

fix somebody's fate verb
[UK: fɪks ˈsəm.ˌbɑː.di feɪt] [US: ˈfɪks ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfeɪt]

megpecsételi vk sorsát (átv) ige

seal somebody's fate verb
[UK: siːl ˈsəm.ˌbɑː.di feɪt] [US: ˈsiːl ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfeɪt]

mindent kedvező színekkel ecsetel (átv)

paint everything in rosy colours[UK: peɪnt ˈev.rɪ.θɪŋ ɪn ˈrəʊ.zi ˈkʌ.ləz] [US: ˈpeɪnt ˈev.ri.θɪŋ ɪn ˈroʊ.zi ˈkʌ.lərz]

nagy vonalakban ecsetelt (átv) melléknév

sketchy [sketchier, sketchiest] adjective
[UK: ˈske.tʃi] [US: ˈske.tʃi]

nagy vonásokban ecsetelt (átv) melléknév

sketchy [sketchier, sketchiest] adjective
[UK: ˈske.tʃi] [US: ˈske.tʃi]

pecsétel ige

seal [sealed, sealed, sealing, seals]◼◼◼ verb
[UK: siːl] [US: ˈsiːl]

stamp [stamped, stamped, stamping, stamps]◼◼◼ verb
[UK: stæmp] [US: ˈstæmp]

pecsételés főnév

sealing◼◼◼ noun
[UK: ˈsiːl.ɪŋ] [US: ˈsiːl.ɪŋ]

sorsa meg van pecsételve

his doom is sealed[UK: hɪz duːm ɪz siːld] [US: ˈhɪz ˈduːm ˈɪz ˈsiːld]

his fate is sealed[UK: hɪz feɪt ɪz siːld] [US: ˈhɪz ˈfeɪt ˈɪz ˈsiːld]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska