Ungersk-Engelsk ordbok »

bolyong är på engelska

UngerskaEngelska
bolyong ige

wander [wandered, wandered, wandering, wanders]◼◼◼ verb
[UK: ˈwɒn.də(r)] [US: ˈwɑːn.dər]

roam [roamed, roamed, roaming, roams]◼◼◻ verb
[UK: rəʊm] [US: roʊm]

traipse [traipsed, traipsed, traipsing, traipses]◼◻◻ verb
[UK: treɪps] [US: ˈtreɪps]

meander [meandered, meandered, meandering, meanders]◼◻◻ verb
[UK: mɪ.ˈæn.də(r)] [US: mi.ˈæn.dər]

knock around verb
[UK: nɒk ə.ˈraʊnd] [US: ˈnɑːk ə.ˈraʊnd]

err [erred, erred, erring, errs] verb
[UK: ɜː(r)] [US: ˈer]

knock about verb
[UK: nɒk ə.ˈbaʊt] [US: ˈnɑːk ə.ˈbaʊt]

loiter [loitered, loitered, loitering, loiters] verb
[UK: ˈlɔɪ.tə(r)] [US: ˌlɔɪ.tər]

spatiate verb
[UK: spˈeɪʃɪˌeɪt] [US: spˈeɪʃɪˌeɪt]

bolyong ige
ritk átv

excurse [excursed, excursed, excursing, excurses] verb
[UK: ekskˈɜːs] [US: ekskˈɜːs]

bolyong a világban

knock about the world[UK: nɒk ə.ˈbaʊt ðə wɜːld] [US: ˈnɑːk ə.ˈbaʊt ðə ˈwɝːld]

bolyongás főnév

wandering◼◼◼ noun
[UK: ˈwɒn.dər.ɪŋ] [US: ˈwɑːn.dər.ɪŋ]

ramble [rambles]◼◻◻ noun
[UK: ˈræm.bl̩] [US: ˈræm.bl̩]

errantry noun
[UK: ˈe.rən.trɪ] [US: ˈe.rən.triː]

expatiation noun
[UK: ekspˌeɪʃɪˈeɪʃən] [US: ekspˌeɪʃɪˈeɪʃən]

bolyongó melléknév

errant adjective
[UK: ˈe.rənt] [US: ˈe.rənt]

rambling adjective
[UK: ˈræm.bl̩ɪŋ] [US: ˈræm.bl̩ɪŋ]

sphereless adjective
[UK: ˈsfɪələs ] [US: ˈsfɪrləs ]

bolyongó (személy) főnév

rambler [ramblers] noun
[UK: ˈræm.blə(r)] [US: ˈræm.blər]

véletlen bolyongás főnév

random walk [random walks] noun
[UK: ˈræn.dəm wɔːk] [US: ˈræn.dəm ˈwɑːk]

You can find it in:

UngerskaEngelska